PL EN


2019 | LXVII | 209-217
Article title

Współczesna polska wieś – pogranicze języków i kultur

Authors
Content
Title variants
EN
The contemporary Polish village – the border of language and cultures
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule współczesna polska wieś definiowana jest jako szczególny rodzaj pogranicza kulturowego istniejącego w konkretnej przestrzeni geograficznej (terytorialnej) oraz wirtualnej. Sąsiedztwo pozostających w kontakcie kultur sprzyja wartościowaniu i nieustannym wyborom, a czynnikiem decydującym o zapożyczaniu danego elementu jest wrodzona moc języka i większa atrakcyjność „innej” kultury.
EN
In this article the contemporary Polish village is defined as a specific kind of cultural border existing in a particular geographical (territorial) and virtual space. Neighbourhoods of interacting cultures facilitate valuation and constant choices, and the factor that determines borrowing a given element is the natural power of language and greater attractiveness of a “different” culture.
Year
Volume
Pages
209-217
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki
References
 • Babiński Grzegorz, 1997, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Czopek-Kopciuch Barbara, 2013, Pogranicze, w: K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, red., Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. IX: Po–Q, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Engelking Anna, Golachowska Ewa, Zielińska Anna, Tożsamość, język i pamięć w sytuacji pogranicza. Uwagi wprowadzające, w: tychże, red., Tożsamość– język – rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 7–24.
 • Handke Kwiryna, 2008, Socjologia języka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kopczyńska-Jaworska Bronisława, 2014, O kulturze ludowej: nigdy nie było? Jest czy jej nie ma? Sonda internetowa. Głosy praktyków, w: B. Fatyga, R. Michalski, red., Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki, PracowniaWydawnicza Andrzej Zabrowarny, Warszawa, s. 63–65.
 • Kurek Halina, 2009, Polska wieś południowo-wschodniego pogranicza – trzy typy języka i kultury (na przykładzie regionu krośnieńskiego), w: M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, red., W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej, Kraków 16–17 maja 2008, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 123–133.
 • Miodunka Władysław, 2003, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, w: J. Bartmiński, J. Szadura, red., Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 2: Warianty języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 12–16.
 • Nadać ulicy odpowiednią nazwę to sztuka nie lada, https://pomorskie.naszemiasto.pl/nadac-ulicy-odpowiednia-nazwe-to-sztuka-nie-lada/ar/c4-1759949 (dostęp: 18.11.2018).
 • Nikitorowicz Jerzy, 1995, Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
 • Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2015 r., poz. 1636).
 • Reszczyński Jarosław, 2004, Polskie kresy – mit i codzienność. Limites Patriae, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej”, z. 1, s. 7–22.
 • Rusek Halina, 2003, Tożsamość pogranicza. Wprowadzenie, w: Z. Kłodnicki, H. Rusek, red., Pogranicze kulturowe i etniczne w Polsce, „Archiwum Etnograficzne”, t. 41, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 7–10.
 • Ruś Szlachtowska, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruś_Szlachtowska (dostęp: 27.10.2018).
 • Sadowski Andrzej, 1995, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 • Sobolewska Katarzyna, 2002, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 2: Przestrzeń, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Straczuk Justyna, 2006, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Uliasz Stanisław, 1997, O kategorii pogranicza kultur, w: C. Kłak, red., Pogranicze kultur, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów, s. 9–20.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612).
 • Wieprz wprowadza nazwy ulic we wsiach. Ludzie obawiają się kosztów wymiany dokumentów, https://gazetakrakowska.pl/wieprz-wprowadza-nazwy-ulicwe-wsiach-ludzie-obawiaja-sie-kosztow-wymiany-dokumentow/ar/3750571 (dostęp: 18.11.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d448977-1c20-45b7-bcfd-95aa85ad4912
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.