PL EN


2015 | 210 | 149-157
Article title

Obywatel i państwo w warunkach kryzysu w UE na początku XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
A citizen and a country in the conditions of crisis in united europe in the beginning of the 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Crisis is a test on efficiency and stability of political system, on its ability of reac-tion against instable balance and conflict. The feature of contemporary citizen society is high dynamics of development as well as increasing susceptibility to crisis. Crisis forces rationalization of development strategy and reduction of structures. It not only means ra¬tionalization of expenses and orientation towards growth, but also elimination of redun¬dant institution. European Union experienced in the crisis the necessity of using regula¬tions which can bring the balance back. The difficulty in such situations in to combine economic rightness with the primacy of political one.
Year
Volume
210
Pages
149-157
Physical description
Contributors
author
References
 • Balcerowicz L., Trzeba się bić. Opowieść biograficzna, Wyd. Czerwone i Czarne, War-szawa 2014.
 • Balcerowicz L., Wywiad dla tygodnika „Newsweek”, 4.10.2013.
 • Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2001.
 • Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowo-czesności, Scholar, Warszawa 2009.
 • Fukuyama F., Budowanie państwa, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 • „Gazeta Wyborcza” 13.05.2014.
 • Kłusak M., Polityczne tło kryzysu w Europie na początku XXI wieku. Kontrowersje wo-kół diagnozy i prognozy, Wyd. Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2014.
 • Orłowski W.M., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, AGO-RA SA, Warszawa 2011.
 • Skidelsky R., Świat po komunizmie, Znak, Kraków 1999.
 • Systemy gospodarcze, Analiza porównawcza, red. S. Swadźba, Katowice 2011.
 • Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyka go-spodarcza, red. U. Zagóra-Jonszta, K. Nagel, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 129.
 • Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej? Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, War-szawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d5b4021-d366-46f6-8f15-b72126ce9c60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.