PL EN


2015/2016 | 58/59 | 221-226
Article title

Jerzy Lakutowicz – twórca znaku graficznego Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Content
Title variants
EN
Jerzy Lakutowicz – creator of the logo of The Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin
RU
Ежи Лакутович – автор графического символа Публичной Библиотеки им. Херонима Лопацинского в Люблине
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teskt przybliża sylwetkę oraz twórczość lubelskiego artysty plastyka Jerzego Lakutowicza. Był on autorem wielu prac plastycznych, a jako pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie twórcą wystaw książkowych oraz plakatów, ekslibrisów itp. Wcześnie zmarły zostawił po sobie szereg interesujących prac, wśród których najbardziej rozpoznawalną jest do dzisiaj wykorzystywany rysunek budynku książnicy przy ul. Narutowicza w Lublinie.
EN
The text presents a profile and works by Jerzy Lakutowicz, a visual artist from Lublin. He was the creator of many works of visual art, and, as an employee of The Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin he producedbook and poster exhibitions, bookplates, etc. The untimely deceased left a range of interesting works, among which the most recognisable is the drawing of the building of the Library on Narutowicza Street in Lublin used to this day.
RU
В статье описывается люблинский художник Ежи Лакутович – автор многих художественных работ, плакатов, экслибрисов и выставок книг (как сотрудник Воеводской Публичной Библиотеки им. Херонима Лопацинского в Люблине). Слишком рано ушедший, оставил много интересных работ, среди которых самой узнаваемой является используемый до сих пор рисунок Библиотеки на улице Нарутовича.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d6178c9-199c-407c-ba8b-d61217881050
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.