PL EN


2010 | 23 | 173-188
Article title

Szczecin po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004-2008

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Szczecin after Polish accession to the European Union in the years 2004–2008
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są postawy mieszkańców Szczecina wobec akcesji Polski do Unii Europejskiej. Autorzy zauważają, że większośc mieszkańcow miasta biorących udział w głosowaniu opowiedziała się za integracją ze strukturami UE. Chęć uczestnictwa w jednoczącej się rodzinie krajów Europy legitymizowała wysoka jak na polskie warunki frekwencja. Stąd zaskoczenie, że zaledwie rok później Polacy tak obojętnie i z tak małym zainteresowaniem podeszli do wyborów do PE. Autorzy dostrzegają, że akcesja Polski do UE miała wpływ na jakośc życia mieszkańców Szczecina i jej skutki, chociaż często niezauważalne na pierwszy rzut oka, stopniowo i w dużym zakresie zmieniają standard życia zarówno ogółu szczecinian, jak i pojedynczych obywateli.
EN
On 1 May 2004 Poland became a member of the European Union. In the text, the authors examine three issues. The first issue relates to the conduct and results of the referendum on Polish accession to the European Union. The second issue is related to the conduct and results of the first European Parliament elections. The third issue concerns the use by the city of Polish presence in the European Union for its development.
Year
Issue
23
Pages
173-188
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
References
  • Chrobak P., Preferencje wyborcze społeczeństwa zachodniopomorskiego w III RP, praca doktorska, Poznań 2009.
  • Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, Raport o rynku pracy za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2008.
  • Raport o stanie miasta Szczecin 2008.
  • Rozporządzenie Rady nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, DzU WE nr OJ L 161 z 1999 r.
  • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Szczecin za rok 2008
  • Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XVI/435/07.
  • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 46, poz. 499 z 12 kwietnia 2001 r. Obwieszczenie PKW z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r., DzU nr 137, poz. 1460 z 15 czerwca 2004.
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, DzU nr 25, poz. 219 z 23 stycznia 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d62071e-c86d-4e02-ae7a-dc1d7d7afc88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.