Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 228 | 153-166

Article title

Skuteczność pasywnej antycyklicznej polityki fiskalnej po wydatkowej stronie budżetu w Polsce w latach 2008-2013

Content

Title variants

EN
A var analysis of the expenditures-side effects of passive fiscal policy in Poland in 2008-2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest prezentacja wyników analizy skuteczności zasiłków dla bezrobotnych jako automatycznych stabilizatorów aktywności gospodarczej w Polsce w latach 2008-2013. Stabilizacyjna funkcja zasiłków dla bezrobotnych polega na tym, że stanowią one częściową rekompensatę nagłej utraty zarobków wynikającą z nieoczekiwanej utraty zatrudnienia. Świadczenia dla osób pozostających bez pracy oddziałują na ograniczanie wahań PKB przez wpływ na dochód do dyspozycji i wygładzanie konsumpcji w trakcie cyklu koniunkturalnego. Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą modelu wektorowej autoregresji (VAR) potwierdziły niską stabilizacyjną skuteczność zasiłków dla bezrobotnych, co można wyjaśnić niewielkim odsetkiem uprawnionych do tego świadczenia oraz tym, że wydatki na ochronę osób pozostających bez pracy stanowiły jedynie 0,8% całkowitych wydatków budżetowych w całym analizowanym okresie.
EN
This study examines the impact of unemployment benefit system in stabilizing the economy in Poland in 2008-2013. The goal is to answer the question: by how much do the automatic stabilizers in the Polish unemployment benefit system lower the volatility of aggregate demand? The effectiveness of unemployment benefits’ automatic response to demand decline is based on the structural VAR approach. The paper concludes small stabilizing effectiveness of unemployment compensation. Impulse responses were used to simulate the dynamic response of disposable income and individual consumption to government’s unemployment benefit payouts. Small stabilizing effectiveness of unemployment compensation can be explained by law rate of unemployed entitled to receive the compensation and also by the fact that insurance benefit payouts for unemployed people accounted only for 0,8% of total government expenses.

Year

Volume

228

Pages

153-166

Physical description

Contributors

References

 • Alesina A., Tabellini G. (2005), Why Is Fiscal Policy often Procyclical? NBER Working Paper No 11600.
 • Auerbach A., Feenberg D. (2000), The Significance of Federal Taxes as Automatic Stabilizers, “Journal of Economic Perspectives”, 14.
 • Barrell R., Pina A.M. (2002), How Important Are Automatic Stabilizers in Europe?A Stochastic Simulation Assessment, “Economic Modelling”, 21 s. 1-35.
 • Barro R. (1996), Reflections on Ricardian Equivalence, NBER Working Paper No 5502.
 • Buti M., Martinez-Mongay C., Sekkat K., Noord P. van den (2003), Automatic Stabilizers in EMU: A Conflict between Efficiency and Stabilisation? „CESifo Economic Studies”, Vol. 49, No 1.
 • Darby J., Melitz J. (2008), Social Spending and Automatic Stabilizers in the OECD, “Economic Policy”, October, s. 715-756, Printed in Great Britain.
 • Dolls M., Fuest C., Peichl A. (2010), Automatic Stabilizers and Economic Crisis: Us vs. Europe, NBER Working Paper Series, Working Paper 16275.
 • Fatas A., Mihov I. (2001), Government Size and Automatic Stabilizers: International and Intranational Evidence, „Journal of International Economics”, Vol. 55(1), October, s. 3-28.
 • Górecki B. (2010), Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki, Key Text, Warszawa.
 • Hemming R., Mahfouz S., Schimmelpfennig A. (2002), Fiscal Policy and Economic Activity during Recessions in Advanced Economies, IMF Working Paper.
 • Krajewski A. (2005), Funkcjonowanie automatycznych stabilizatorów koniunktury na przykładzie republiki federalnej Niemiec w latach 1980-1998, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXVII, zeszyt 1, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Lucas R. (1975), Econometric Policy Evaluation: A Critique [w:] K. Brunner, A. Meltzer (eds.), The Phillips Curve and Labor Markets, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 1, American Elsevier, New York, s. 19-46.
 • McKay A., Reis R. (2013), The Role of Automatic Stabilizers in the U.S. Business Cycle, NBER Working Paper No 19000.
 • Noord P. van den (2000), The Size and Role o f Automatic Stabilizers in the 1990s and Beyond, „OECD Economic Department Working Paper”, No 230, January.
 • OECD (1999), http://www.oecd.org/eco/outlook/2087789.pdf (dostęp: marzec 2013).
 • Perotti R. (2002), Estimating the Effects of Fiscal Policy in OECD Countries, ECB Working Paper No 168.
 • Talvi E., Vegh C. (2005), Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy, NBER Working Paper No 7499.
 • Woo J. (2005), The Behavior of Fiscal Policy: Cyclicality and Discretionary Fiscal Decisions, “Fiscal Policy Workshop”, January, University of Oslo.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3d638b9d-b927-406d-b5e9-d406d76dd170
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.