Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 335-344

Article title

Historia naturalna a historia społeczna. Szkic porównawczy

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Natural History and Social History. A Comparative Essay

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule rozważam problem ontycznej różnicy między historią naturalną a historią społeczną. Zagadnienie analizuję w kontekście pięciu kwestii szczegółowych: problemu tempa zmian jakościowych oraz jednorodności czasu, problemu (an)izotropowości czasu, kwestii „końca historii”, zagadnienia całościowości (totalności) dziejów oraz problemu różnicy między historycznością a czasowością. Dochodzę do wniosku, że w aspekcie kategorii czasu (pod względem struktury zmienności) trudno znaleźć istotne różnice między tymi dwoma rodzajami procesów historycznych.
EN
In this paper I undertake the question of differences between natural and social history. I consider five detailed issues: the pace of qualitative changes and homogeneity of time, the arrow of time, the end of history, the totality of history, and the difference between historic nature and temporality. I emphasize that the differences between natural and social history are not ontologically essential.

Contributors

author
  • Uniwersytetu Wrocławskiego, afiliacja: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3/20, 51–149 Wrocław, Polska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3d6c49f6-8714-41cb-86e7-4d44737fd365
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.