Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 1(78) | 31-37

Article title

Zniewalenie współczesnego świata przez fikcję heurystyczną

Title variants

EN
The enslavement of the modern world by heuristic fiction

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Promowane przez ekonomię głównego nurtu modele, osadzone w paradygmacie neoklasycznym, pomimo swojej utopijności, stały się wzorcem, na podstawie którego kształtowana jest rzeczywistość społeczno-gospodarcza. W rękach ideologów stały się narzędziem wykorzystywanym do promowania relatywizmu, egoizmu, tymczasowości i konsumpcji, w której współczesny człowiek ma widzieć własne dobro – „szczęście”.
EN
The models promoted by the mainstream economy, embedded in the neoclassical paradigm, despite their utopian character, have become the standard on the basis of which the socio-economic reality is shaped. In the hands of ideologists, they have become an instrument used to promote relativism, egoism, temporariness and consumption, in which contemporary man is to see his own good – "happiness".

Year

Volume

21

Issue

Pages

31-37

Physical description

Dates

published
2018-05

Contributors

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

References

 • Becker G., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 • Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1994.
 • Berlin I., Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Res Publica, Warszawa 1991.
 • Burszta W .J., Antropologia kultury, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.
 • Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Czytelnik, Warszawa 1977.
 • Co to jest filozofia kultury?, (red.) Z. Rosińska, J. Michalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Fukuyama F., Koniec historii, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997.
 • Gawkowska A., Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Gąsiorowska A., Kupowanie kompulsywne – zjawisko, jego determinanty i konsekwencje: przegląd badań, „Przegląd Psychologiczny” 2001, t. 44, nr 4.
 • Goethe J.W., Faust, PIW, Warszawa 1953.
 • Hayek F A. von, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 • Hayek F.A. von, Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Heschel A.J., Bóg szukający człowieka, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2007.
 • Himmelfarb G., Jeden naród dwie kultury, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Jan Paweł II, Veritatis Splendor , [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 • Koneczny F., O cywilizację łacińską, Wydawnictwo ONION, Lublin 1996.
 • Koneczny F., O sprawach ekonomicznych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.
 • Legutko R., Traktat o wolności, Wydawnictwo „słowo/obraz/terytoria”, Gdańsk 2007.
 • Lenoir F., O szczęściu: podróż filozoficzna, Amber, Warszawa 2016.
 • Lipoverski G., L'Eredu vide,Gallimard, Paris 1983.
 • Marti U., Niedotrzymana obietnica demokracji, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2010.
 • Nasar S., Wielkie poszukiwanie. Historia ekonomicznego geniuszu, MT Biznes, Warszawa 2012.
 • North D. C., Institutions, Institutional change, and Economic Performance, New York Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • O’Neil J., The Market: Ethics, Knowledge and Politics, London, New York, Routledge 1998.
 • Ratzinger J., Prawda w teologii, Wydawnictwo „M”, Kraków 2001.
 • Riesman D., Samotny tłum, PWN, Warszawa 1971.
 • Rothbard N. M., Etyka wolności, Fijor PUBLISHING, Warszawa-Chicago 2010.
 • Scruton R., Oblicze Boga, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.
 • Scruton R., Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.
 • Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1974.
 • Smilansky S., 10 moralnych paradoksów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie, PWN, Warszawa 1988.
 • Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3d719915-f11f-4723-a806-ff0f4bec246f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.