PL EN


2013 | 280 | 79-83
Article title

Kodeks etyki laboratoriów sądowych

Content
Title variants
EN
The code of ethics of forensic laboratories
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Personel laboratoriów sądowych powinien mieć nie tylko wysokie kompetencje merytoryczne, ale przede wszystkim postępować zgodnie ze standardami zawodowymi i powszechnie obowiązującymi normami moralnymi. Fundamentem działania pracowników laboratorium jest kodeks etyki określający standardy i najlepsze praktyki popierane oraz stosowane w danej organizacji. Zdaniem autorów istnieje pilna potrzeba opracowania kodeksu etyki zawodowej biegłych sądowych z uwagi na specyfikę wykonywanych przez nich badań, odpowiedzialność moralną na nich ciążącą oraz brak jasnych kryteriów wyboru laboratoriów wykonujących badania na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
EN
The authors consider the need for creating the code of ethics for forensic practitioners. Adhering to ethical rules across organizations contributes to reinforcing their status, market position as well as provides for their development. In such organizations, the staff members do not only possess a high level of competence, but they also follow professional standards and universally accepted moral rules, e.g. honesty or accountability. The implementation of the code of ethics could also constitute an important element of the management system in line with PN EN ISO/IEC 17025:2005 It should be noted that code of ethics plays only advisory and controlling functions. None of the codes will guarantee that their principles will be followed, if employees themselves do not live up to those rules.
Year
Issue
280
Pages
79-83
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
author
  • Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d7683f1-0f61-4f85-b00b-5ed3ea34da91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.