PL EN


2018 | 18 | 4 | 39-45
Article title

Seven infringements most frequently committed by competitors during a judo fight

Content
Title variants
PL
Siedem najczęściej popełnianych przewinień przez zawodników podczas walki w judo
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Problem and aim. Changes and adjustments to sports rules of judo fighting introduced in 2014 were in force during the World Championships in 2014 and 2015 as well as during the judo tournament at the Olympic Games in 2016. The most significant changes introduced in 2014 included reducing the importance of warnings that could not balance effective technical attacks such as yuko and waza ari. An athlete could receive a warning three times during one fight, which would determine winning the fight by ten points (ippon). However, a warning received for the fourth time would lead to the athlete’s disqualification. Taking into account the fact that penalties are an important part of technical and tactical preparation in judo, the purpose of the research was to define the most common infringements in this sport. Method. The research material was made of an analysis of 846 fights conducted by men during the World Championships in 2014 and 2015, in which all warnings were registered. Results. The collected material allowed concluding that non- combativity during a fight was the most frequently committed rule infringement. Seven most frequent infringements accounted for over ninety percent of all registered penalties in these contests, while the sports rules specify more than forty of them.
PL
Problem i cel. Zmiany przepisów sportowych walki w judo wprowadzone w 2014 roku obowiązywały podczas rozgrywania Mistrzostw Świata w roku 2014 i 2015 oraz podczas Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku. Do najbardziej istotnych korekt wprowadzonych w 2014 roku należało ograniczenie znaczenia upomnień, które nie mogły równoważyć skutecznych ataków technicznych takich jak yuko (5 punktów) i waza ari (7 punktów). Korekty w przepisach, poza troską o bezpieczeństwo sportowców, mają również na celu zwiększenie widowiskowości walki „positive judo”. Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe analizy walki w judo koncentrowały się głównie na skuteczności wykonania technik, a problematyka kar była rzadziej podejmowana, celem badań było określenie najczęściej popełnianych przewinień w tej dyscyplinie sportu. Materiał i metoda. Materiał badawczy stanowiła analiza 846 walk stoczonych przez mężczyzn podczas Mistrzostw Świata w 2014 i 2015 roku, w których zarejestrowano wszystkie upomnienia sędziowskie, które otrzymali zawodnicy. Wyniki. Zebrany materiał pozwolił stwierdzić, że do najczęściej popełnianych przewinień należał braku aktywności podczas walki. Kolejnych siedem powtarzających się wykroczeń, które popełniali zawodnicy, stanowiło ponad dziewięćdziesiąt procent wszystkich zarejestrowanych w tych zawodach kar, podczas gdy regulamin sportowy Międzynarodowej Federacji Judo określa ich ponad czterdzieści.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
39-45
Physical description
Contributors
author
  • Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdańsk
  • Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdańsk
  • University School of Physical Education, Wroclaw
author
  • Latvian University Sport Federation, Riga (Łotwa)
  • Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdańsk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d859a4b-ed0b-45e9-8684-113747cc9975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.