PL EN


2017 | 2(23) | 169-180
Article title

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji upowszechniającej projekt Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Content
Title variants
EN
Summary of the International Conference disseminating the project Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest sprawozdaniem z przebiegu międzynarodowej konferencji naukowej Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podsumowującej projekt i-Lab 3, współfinansowany z programu ERASMUS+. Podczas konferencji przedstawiono ideę Laboratorium innowacji (i-Lab), doświadczenia partnerów z Włoch, Niemiec, Czech i Polski w budowaniu i wykorzystaniu Laboratoriów innowacji w procesie kształcenia zawodowego nauczycieli pedagogiki specjalnej i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz inne rezultaty projektu.
EN
The article provides a summary of the International Conference on Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs co-financed by the ERASMUS+ program which presents the i-Lab 3 project. During the conference not only the idea of the Innovation Laboratory was introduced but also experiences of partner institutions from Italy, Germany, Czech Republic, and Poland connected with i-Lab implementation in the process of vocational education of special pedagogy teachers and people with special educational needs.
Year
Issue
Pages
169-180
Physical description
Dates
published
2017-09-18
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej
author
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej
References
  • https://books.google.pl/books?id=fvjtBAAAQBAJ&pg=PA99&lpg=PA99&dq=Royal+Mail%E2%80%99s+Futures+and+Innovation+Group+w+Rugby&source=bl&ots=nBKpQE4hPS&sig=AfQGImtjNndvtxoXpFP4Mnr76po&hl=pl&-sa=X&ved=0ahUKEwjx8N3P95LVAhUMLFAKHYiMADMQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false, [dostęp z dnia: 15.07.2017]
  • Kruś K., Radomska M., Zastosowanie Laboratorium Innowacji w kształceniu specjalnym, prezentacja konferencyjna, http://ilab3.aps.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/APS2.pdf, [dostęp z dnia: 31.07.2017]
  • Laboratorium Innowacji – Przewodnik Dobrych Praktyk, red. Koprowska D., Radom,ITeE-PIB, 2014
  • Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne, Warszawa, PWN, 2016
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. 2013, poz. 532, art. 3
  • Susnea I., Pecheanu E., Tudorie C. i in., The education for creativity – the only student’s tool for coping with the uncertainties of the future, [w:] Proceedings of MAC-ETel 2014, MAC Prague consulting Ltd, 2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d97903c-0c4a-415c-ac29-32b7bbd6b176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.