PL EN


2013 | 22 | 189-219
Article title

Dobry gej, zły gej. O niejednoznaczności definiowania dewiacji w zjawisku paniki moralnej

Content
Title variants
EN
Good Gay, Bad Gay. An Ambiguity of Defining Deviance in the Situation of Moral Panic. Transformation Model of the Phenomenon
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja paniki moralnej ujmuje rzeczywistość społeczną w sposób dwubiegunowy: po jednej stronie znajduje się wróg społeczny — dewianci, naruszający ugruntowany ład normatywny, a po drugiej—reszta społeczeństwa, która ich piętnuje. Poniższy artykuł dowodzi, że jest to zbyt uproszczone ujęcie, gdyż coraz częściej reakcje społeczne na akty dewiacji są bardziej zróżnicowane. Przykładem ilustrującym niejednorodność ocen i reakcji w stosunku do wrogów publicznych są wyniki analizy treści medialnych, jakie pojawiły się podczas homoseksualnej panikimoralnej w 2005 roku. Artykuł kończy propozycja rozwinięcia koncepcji paniki moralnej poprzez wprowadzenie rozróżnienia zjawiska na model „klasyczny” oraz „transformacyjny”.
EN
Within the framework of the concept of moral panic social reality is seen in a bipolar way: with folk devils—deviants who breach a well-established normative order on the one end on the scale, and the rest of the society who condemns them on the other. The paper attempts to prove that such approach is too simplistic, considering that social response to acts of deviance may be more varied. The heterogeneity of judgments and responses to folk devils is illustrated by the results of analyses of media contents which appeared during the homosexual panic in 2005. The article concludes with a proposal to extend the concept of moral panic by distinguishing between a classical moral panic phenomenon and the transformative one.
Year
Volume
22
Pages
189-219
Physical description
Contributors
References
 • Bokszański, Zbigniew (2007) Indywidualizm a zmiana społeczna. Warszawa: PWN.
 • Cohen, Stanley (1972) Folk Devils and Moral Panics. Oxford: Martin Robertson.
 • Czyżewski, Marek, Kowalski, Sergiusz, Piotrowski, Andrzej (1997) Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Kraków: Aureus.
 • Discrimination In the European Union 2007, Special Eurobarometer 263, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (pobrano 9.12.2013).
 • Douglas, Mary (2007) Czystość i zmaza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Durkheim, Emilé (1999) O podziale pracy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Filax, Gloria (2004) Producing homophobia in Alberta, Canada in the 1990s. “Journal of Historical Sociology” 17 (1): 87-120.
 • Gawlicz, Katarzyna, Starnawski, Marcin (2004) Budzenie dyskursu: analiza debaty o prawach gejów i lesbijek. [w:] Zbigniew Sypniewski, Błażej Warkocki, red., Homofobia po polsku. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, s. 27-51.
 • Marshall, Gordon, red., (2005) Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydanictwo Naukowe PWN.
 • Gruszczyńska, Anna (2004) Nieznośna niewidzialność lesbijek. [w:] Zbigniew Sypniewski, Błażej Warkocki, red., Homofobia po polsku. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, s. 233-239.
 • Jary, David, Jary, Julia (1999) Dictionary of Sociology. Glasgow: HarperCollins.
 • Kwaśniewski, Jerzy (1983) Społeczeństwo wobec dewiacji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • McNair, Brian (2004) Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania. Warszawa: MUZA.
 • McRobbie, Angela, Thornton, Sarah L. (1995) Rethinking ‘Moral Panic’ for Multi-Mediated Social Worlds. “The British Journal of Sociology” 46 (4): 559-574.
 • Ostolski, Adam (2007) Spiskowcy i gorszyciele. Judaizowanie gejów w polskim dyskursie prawicowym. [w:] Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, red., Jak się dzielimy i co nas łączy? Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 156-178.
 • Patry, William (2009) Moral Panics and the Copywright Wars. Oxford: Oxford University Press.
 • Siemaszko, Andrzej (1993) Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skowronek, Katarzyna, Makowski, Jarosław (2010) Media nie strzelają. „Gazeta Wyborcza” 7/8.08.2010.
 • Thompson, Kenneth (1999) Moral Panics. London, New York: Routledge.
 • Trutkowski, Cezary (2004) Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii. „Kultura i Społeczeństwo” 48 (1): 35-50.
 • Ungar, Sheldon (2008) Panika moralna versus społeczeństwo ryzyka: konsekwencje zmian w sferze niepokojów społecznych. [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, red., Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 907-933.
 • Zielińska, Iwona (2011) Sposoby ochrony porządku społecznego przed „skalaniem” – empiryczna weryfikacja koncepcji Mary Douglas. [w:] Adriana Mica, Paweł Łuczeczko, red., Ludzi i nie-ludzie: Perspektywa socjologiczna-antropologiczna. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, s. 213-231.
 • Ziemkiewicz, Rafał (2003) Homoseksualista kontra gej. „Newsweek Polska” 29/03.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d9e3202-143c-46bc-86fb-dbb702b129eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.