PL EN


2010 | 85 | 181-197
Article title

Ocena skuteczności zarządzania programem pilotażowym w wojskowych oddziałach gospodarczych

Authors
Title variants
EN
Management Effectiveness Assessment of the Pilot Program in Military Logistic Establishments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowa koncepcja zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych wiąże się z koniecznością sformowania dużych stacjonarnych jednostek logistycznych, które miałyby zastąpić rozproszone na różnych szczeblach dowodzenia elementy logistyki. Przykładem takich jednostek są wojskowe oddziały gospodarcze, których działalność ma umożliwić oddzielenie w jednostkach wojskowych funkcji logistyczno- finansowych od operacyjno-szkoleniowych. Realizacja tej koncepcji trwa w czterech garnizonach.
EN
The new concept of logistic support for military units is connected with the necessity to set up large logistic establishments which would replace elements of logistic dispersed at various levels of command. Military Logistic Establishment are an example of such organizations. Their activity is expected to make it possible to separate financial and economic functions in military units form operational and training ones. Realization of this conception goes on in four garnisons.
Contributors
  • Politechnika Warszawska
References
  • 1. Szczepankowski P., Zarządzanie we współczesnych przedsiębiorstwach, Vizja Press&IT, Warszawa 2009 r, s. 205.
  • 2. Decyzja nr 201/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych.
  • 3. "Koncepcja oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych", przyjęta na posiedzeniu Kierownictwa MON w dniu 1 czerwca 2006 r.
  • 4. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka logistyka, Poznań 2005 r.
  • 5. Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Biblioteka logistyka, Poznań 2007 r.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3da2e003-cc75-4d0e-a364-75d5c58e2119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.