PL EN


2005 | 1 | 83-94
Article title

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków – zagadnienia wybrane

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z pełnym zadowoleniem należy przyjąć, iż w całej gamie zagadnień związanych z przedsiębiorczością swoje miejsce znajduje także tematyka dotycząca ustrojów majątkowych między małżonkami. Regulacja ich na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1ma niewątpliwy wpływ na kształt prowadzonej przez małżonków działalności gospodarczej. Prima facie wydawać by się mogło, że regulacja ustrojów majątkowych małżeńskich słabo koresponduje z zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego obrotu gospodarczego. Punktów stycznych jest jednak wiele i to nie tylko takie, że osoby poszukujące kandydatów do małżeństwa piszą, że chciałyby poznać kogoś miłego, uczciwego, kto by ich obdarzył uczuciem, bez nałogów, ale także osoby przedsiębiorcze. Ta cecha, tj. przedsiębiorczość, jak z tego wynika, jest ważna także w stosunkach małżeńskich czy rodzinnych...
Contributors
References
 • Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J., Obowiązki przedsiębiorcy podejmującego działalność gospodarczą, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 1.
 • Bierć A., Osoba fizyczna jako przedsiębiorca, „Studia Prawnicze” 1999 nr 4 s. 27.
 • Dyoniak A., Odpowiedzialność za długi przy prowadzeniu działalności gospodarczej, „Rejent” 1995, nr 5.
 • Dyoniak A., Stosunki majątkowe między małżonkami w świetle aktów międzynarodowych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1995, nr 3.
 • Dyoniak A., Ustrój wspólności zysków a ustrój wspólności dorobku, Studia Prawnicze”, nr 1.
 • Gonera K., Radwański Z., Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za lata 1997 – 1999, „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 2.
 • Jedrejek G., Przynależność przedsiębiorstwa rodzinnego do majątku spółki cywilnej lub majątków małżonków, „Roczniki Nauk Prawnych” KUL 1999, t. IX, nr 1.
 • Jedrejek G., Separacja a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków – wspólników spółek osobowych, „Prawo Spółek” 2003.
 • Jędrejek G., Pogonowski P., Działalność gospodarcza małżonków, Warszawa 2002.
 • Jędrejek G., Spółka cywilna między małżonkami, Warszawa 2003.
 • Jędrzejewska A., Działalność gospodarcza a konieczność reformy zasad odpowiedzialności małżonków majątkiem wspólnym, „Przegląd Sądowy” 1995 nr 4.
 • Kasprzyk P., Separacja prawna małżonków, Lublin 2003.
 • Katner W. J., Problemy funkcjonowania spółki cywilnej w nowej rzeczywistości prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 11.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2000.
 • Lutkiewicz-Rucińska A., Uwagi do projektu zmiany małżeńskiego prawa majątkowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 1.
 • Policzkiewicz J., Ustrój ustawowy z prawa małżeńskiego majątkowego, Przegląd Notarialny” 1947, t. II.
 • Policzkiewicz Z., Dopuszczalność spółki cywilnej między małżonkami,(w) Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (Studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań 1990.
 • Smyczyński T., Kierunki reformy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, nr 2.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003.
 • Smyczyński T., Reforma małżeńskiego prawa majątkowego, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 18.
 • Sokołowski T., Uwagi do projektowanej regulacji stosunków majątkowych między małżonkami, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 1
 • Staniszewska M., Wynagrodzenie małżonka wspólnika spółki cywilnej a koszty, Doradca Podatnika” 1999, nr 7.
 • Torbus A., Status prawny spółki cywilnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 1.
 • Wasilkowski J., Stosunki prawne między małżonkami w prawie socjalistycznym, Państwo i Prawo” 1950, nr 4.
 • Zamojski Ł., Działalność gospodarcza osób fizycznych – ewidencjonowanie czy rejestracja sądowa?, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2003, nr 2.
 • Zieliński A., Składniki majątku wspólnego małżonków w reżimie wspólności ustawowej, Nowe Prawo 1990, nr 10-12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3da2fac9-f77f-4219-b587-bc9f6a91315b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.