PL EN


2017 | 484 | 9-20
Article title

Wartość informacyjna zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Typowe jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do tworzenia i przekazywania podmiotom nadrzędnym różnych sprawozdań i raportów, w tym w szczególności sprawozdań finansowych i budżetowych. Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdania finansowe według szczególnych zasad (w tym wzorców) określonych przez prawo finansów publicznych. Celem artykułu jest wskazanie wartości informacyjnej jednego z elementów sprawozdań finansowych, tj. zestawienia zmian w funduszu jednostki, w którym bezpośrednio odwzorowane są finansowe skutki specyfiki działalności samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. W opracowaniu wykorzystano studia literaturowe z zakresu finansów publicznych i rachunkowości finansowej, metodę analizy przepisów prawnych, analizę porównawczo-opisową oraz wnioskowanie. Cel artykułu wymagał również zastosowania jako metody badawczej swobodnego wywiadu oraz syntezy w odniesieniu do cząstkowych wniosków.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3da3b26a-fea1-4bbf-9cca-6b2039d51e4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.