PL EN


2016 | 2 | 53-69
Article title

Polscy obywatele w Kraju Ałtajskim: od deportacji do układu Sikorski-Majski (w świetle materiałów NKWD)

Content
Title variants
EN
Polish Citizens Exiled to Altai Krai: from the Deportations to the Sikorski-Mayski Agreement (in the Light ofNKVD Documents)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
After the Soviet invasion of Poland in the 1940s about 25,000 Polish citizens were exiled to Altai Krai in Western Siberia. The analysis of the deportation period and the conditions of life of the exiled in Siberia, from 1940 to the establishment of the Polish government structures in London and an Embassy in Kuybyshev, shows that the conception of mass deportation to Siberia was a very scrupulously prepared plan to exploit the cheap workforce. The NKVD documents, reports and instructions confirm that people were living and working in unspeakably horrible conditions. The actions of the Soviet state authorities can be defined as “police and administrative” operation against nations, in that case the Polish nation. The situation changed slightly in 1941, after a Polish-Soviet agreement invali- dated the German-Russian treaty of 1939.
Year
Volume
2
Pages
53-69
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
References
  • BOĆKOWSKI, D. (1999), Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943. Warszawa.
  • CIESIELSKI, S./HRYCEK, G./SREBRAKOWSKI A. (2003), Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim. Toruń.
  • GŁOWACKI, A. (2008), Ogólne założenia sowieckiej polityki okupacyjnej w Polsce. W: Pamięć i sprawiedliwość, 1(12). Warszawa, 61-78.
  • GURJANOW, A.E. (1997), Польские спецпереселенцы в СССР в 1940-1941 гг. W: idem (red.), Репрессии против поляков и польских граждан. Москва, 114-136.
  • JACKOWSKA, Е. (2004), Psychiczne następstwa deportacji w głąb ZSRR w czasie drugiej wojny światowej. Przyczyny, moderatory, uwarunkowania. Szczecin.
  • KOWALSKA, E. (1994), Zesłańcze przesiedlenia obywateli polskich z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940-1941 - w świetle dokumentów Wojsk Konwojowych NKWD. W: Dzieje Najnowsze. XXVIII/4, 67-73.
  • MILEWSKA-MŁYNIK, A. (2003), Polska szkoła na Syberii. W: Kowalczyk, M. (red.), W obronie kultury dzieci wojny. Sympozjum. Warszawa, 43-57.
  • SARNOWA, W.W. (2012), Принудительные миграции населения СССР в Западную Сибирь в период второвой мировой войны. Новосибирск.
  • ŚLIWOWSKA, W./GIŻEJEWSKA, M./ANKTOOWICZ, J. (1992), Tryptyk kazachstański. Wspomnienia z zesłania. Warszawa.
  • ЯКОВЛЕВ, A.H. (ред.) (2005), Сталинские депортации. 1928-1953. Документы. Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3db01afb-49a0-4254-9f8c-f9ac8b152c8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.