PL EN


2018 | 1 | 63-73
Article title

WYCHOWAWCA MAŁEGO DZIECKA – PROCES WYŁANIANIA SIĘ NOWEGO ZAWODU PEDAGOGICZNEGO

Content
Title variants
EN
THE EDUCATOR OF A YOUNG CHILD – EMERGENCE OF A NEW PEDAGOGICAL PROFESSION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje przesłanki oraz proces wyłonienia się w Polsce nowego zawodu pedagogicznego: wychowawcy małego dziecka. Zawód ten pojawił się w polskiej Klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy w roku 2014 w związku z tzw. ustawą żłobkową. Jest jednym z nielicznych, dla których opracowano zweryfikowany empirycznie opis standardów kompetencyjnych. W Polsce posiada go jedynie 300 zawodów, w tym tylko pięć, które można określić jako pedagogiczne.
EN
The article shows the premises and a process of emerging a new pedagogical profession in Poland: the educator of a young child. This profession appeared in Polish Classification of Professions and Specialities for the needs of labour market in 2014 in the connection with the discussion on the so-called Nursing Law. Is one the few for which an empirically verified description of competency standards have been developed. In Poland they are only 300 professions with such standards, including only five, which can be described as pedagogical.
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Czarnecki K. M., Profesjologia jako wyodrębniająca się dziedzina wiedzy i badań naukowych o zawodowym rozwoju człowieka: zarys problematyki, „Problemy Profesjologii” 2005, nr 1.
 • Czarnecki K. M., Profesjologia, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016.
 • Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K. M., Prestiż zawodów w obliczu zmian społecznych: 1958–2008, „Studia Socjologiczne” 2010, 4 (199).
 • Lista broszur standardów kompetencji zawodowych według zawodów (30.09.2013), http://79.96.190.54/standardykompetencji.pl/download/lista_zawodow.pdf, [29.07.2017].
 • Jak zgłosić nowy zawód do klasyfikacji zawodów i specjalności?, http://psz.praca.gov.pl/-/913730-jak-zglosicnowy-zawod-do-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci., [29.07.2017].
 • Kim będzie opiekun małego dziecka? Profesor – blog, 4 lipca 2010, http://sliwerskipedagog. blogspot.com/2010/07/kim-bedzie-opiekun-maego-dziecka.html, [29.07.2017].
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2014.
 • Markowski M., Każdy może pracować w żłobku. Wystarczy przejść kurs: Rozmowa z Haliną Mazur, Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, „Gazeta Wyborcza”, Wiadomości Łódź,12 lutego 2010.
 • Ogrodzińska T. (red.), Bo jakie początki, takie będzie wszystko, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa 2010.
 • Podgórska-Jachnik D., Uzasadnienie potrzeby wczesnych oddziaływań wspomagających rozwój dziecka jako jednego z głównych kierunków rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej „Niepełnosprawność”, Zeszyty Naukowe 2009, nr 1.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 222, poz. 1868).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876 ).
 • Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców, http://www.mpips.gov.pl/praca/programy-i-projekty/projekty-realizowane-w-ramach-programuoperacyjnego-kapital-ludzki-po-kl-2007-2013/a---zrealizowane-przez-departament-rynku-pracy/rozwijaniezbioru-krajowych-snatdardow/, [29.07.2017].
 • Wspólnie z dzieckiem. Praca zbiorowa. Miejski Zespół Żłobków, Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ, Łódź, 2004.
 • Usługi dla najmłodszych – tworzenie strategii europejskich; „Children in Europe” / „Dzieci w Europie”, Numer tematyczny: Zawód: pedagog nr 15(3)2009, www.frd.org.pl/dzieciweuropie/uslugi_dla_najmlodszych.pdf, [12.09.2016].
 • Wychowawca małego dziecka – opis zawodu. http://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazydanych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/zawod/234202?p_p_lifecycle=2&p_p_state=exclusive&p_p_resource_id=pdf&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_targetExtension=pdf, [29.07.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3dbc3c34-8a45-4e89-bbf6-42acd0fcc816
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.