PL EN


2014 | 16 | 146-157
Article title

CarderPlanet - pionierzy cyberprzestęczości zorganizowanej

Authors
Content
Title variants
EN
CarderPlanet – the Pioneers of Organized Cybercrime
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest forum CarderPlanet funkcjonujące w latach 2001 – 2004. Była to pierwsza strona internetowa mająca charakter forum międzynarodowego/multijęzykowego, na której cyberprzestępcy posiadający różnorakie umiejętności bądź dobra, konkurowali zgodnie z prawem popytu i podaży. CarderPlanet było jednak nie tylko swoistym centrum handlowym dla cyberoszustów, ale oferowało również zabezpieczenie transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem tej strony. W artykule analizie poddano strukturę organizacji, leżącą u podstaw sieci społecznych oraz kontroli formalnej i koordynacji na forum. Przedstawione zostały także mechanizmy, które CarderPlanet zastosowało rozwiązując problem deficytu zaufania. Dzięki nim zminimalizowano związane z tym koszty transakcji w stopniu umożliwiającym nielegalny handel.
EN
The main subject of the analysis is CarderPlanet forum available from 2001 to 2004. It was the first website designed as an international and multilingual space within which cybercriminals with various skills and goods could have competed according to the principles of the law of supply and demand. The CarderPlanet was not only a kind of trade center for carders, but it also served as a means of securing the transactions carried out via this website. The article explores the organization structure underlying social networks, as well as the formal control and coordination system employed within the forum. It also presents the solutions developed by the CarderPlanet to handle the problem of a trust deficit, making possible the reduction of transaction costs to ax extend allowing for illegal trade possible.
Year
Issue
16
Pages
146-157
Physical description
Contributors
  • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3dc24648-dfdb-40f2-9770-5c4cd36e7559
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.