PL EN


2019 | 19 | 2 | 1-3
Article title

Report on the Fourth World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts under the perspective of martial arts tourism

Content
Title variants
PL
Czwarty Światowy Kongres Naukowy Sportów i Sztuk Walki. Studium przypadku
Languages of publication
Abstracts
EN
This report describes and reflects on the Fourth World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts, which at the same time was the Seventh International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society Conference. This event took place on October 17- 19, 2018 at the facilities of the University of Rzeszow, and University of Law and Public Administration in Rzeszow, Poland. The event gathered about two hundred participants, representing academic centers, scientific societies and MA&CS-related institutions. Up to fifty studies on several scientific fields related to MA&CS were presented, showing the current diversity of this area of research. Workshops and demonstrations of MA&CS styles techniques were also part of the conference. All this diversity created a rich environment for cultural dialogue, scientific communication and transference of theoretical and practical knowledge. We suggest to further exploit the connections among the different scientific fields and MA&CS styles for future editions of the congress, as a way to improve the participants’ experiences.
PL
Niniejszy raport opisuje i podejmuje refleksję nad Czwartym Światowym Kongresem Naukowym Sportów Walki i Sztuk Walki, który był jednocześnie Siódmą Międzynarodową Konferencją Naukową IMACSSS. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 17-19 października 2018 roku na obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Publicznej w Rzeszowie. Zgromadziło ono około dwustu uczestników reprezentujących ośrodki akademickie, towarzystwa naukowe oraz instytucji związanych ze sportami i sztukami walki. Przedstawiono rezultaty ponad pięćdziesięciu badań dotyczących kilku dziedzin naukowych związanych ze sportami i sztukami walk, pokazujących przy tym aktualną różnorodność tego obszaru badań. Podczas konferencji odbyły się warsztaty i demonstracje technik walki sportów i sztuk walki. Cała ta różnorodność stworzyła bogate środowisko dla dialogu kulturowego, komunikacji naukowej i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Autorzy tego krótkiego opracowania proponują dalsze wykorzystanie powiązań pomiędzy różnymi dziedzinami naukowymi i stylami sztuk i sportów walki w kolejnych edycjach kongresu, jako sposób na poprawę doświadczeń uczestników.
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
1-3
Physical description
Contributors
  • Universidad de Leon, Leon, Hiszpania
author
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society, Rzeszów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3dc8bc81-c1ce-4056-8893-63209ec89b48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.