PL EN


2018 | 4(58) | 39-54
Article title

Rola Grupy PKP w obsłudze frachtu kolejowego Chiny – Unia Europejska

Content
Title variants
EN
The role of the PKP Group in handling the China - European Union rail freight
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest wykazanie znaczenia dla Polski przedsięwzięć Grupy PKP ukierunkowanych na rozwijanie przewozów kolejowych Chiny – Unia Europejska. Omówiono główne kolejowe szlaki towarowe i ich warianty zastępcze. Podkreślono znaczenie chińskich subsydiów dla funkcjonowania kolejowych połączeń towarowych Chiny – EU. Przedstawiono usługi logistyczne przewoźników kolejowych PKP i firm przeładunkowych oraz zaangażowanie podmiotów PKP we wpływowe inicjatywy zajmujące się organizowaniem lub promowaniem kolejowych przewozów Azja – Europa. Omówiono wpływ dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych i handlowych spółek PKP na korzyści generowane przez fracht na kolejowym jedwabnym szlaku dla polskiej gospodarki. Przedyskutowano uwarunkowania rozwojowe tranzytowych kolejowych przewozów kontenerów z/do Chin przez Polskę. Poruszono także kwestię atrakcyjności Polski dla inwestycji w centra logistyczne bądź terminale przeładunkowe z dostępem kolejowym, których przedmiotem działalności miałaby być dystrybucja lub konsolidacja produktów z/do Chin. Przedstawiono opinie autorów wsparte danymi zaczerpniętymi z literatury branżowej i materiałów spółek Grupy PKP.
EN
The main aim of the article is to prove the significance of efforts of PKP for value added generation in Poland associated to rail freight between China and the EU. The main rail freight routes and their viable alternatives were characterised. The importance of Chinese subsidies for rail freight connections with European location was highlighted. Logistical services provided by the PKP railway carriers and reloading firms were described. The engagement of PKP entities in influential initiatives organising or promoting Asia-Europe rail freight was shown. The impact of major infrastructural undertakings and commercial projects carried out by PKP companies on benefits generated by Silk Road railway carriages for the Polish economy was explained. The conditionings and development constraints for container block trains transit through Poland were discussed. The essay touches also the issue of attractiveness of Poland for investments in logistical hubs with railway access dedicated to distribution/consolidation of products from/to China. The presented opinions were concluded based on authors’ expert knowledge and findings from the review of literature and internal materials of the PKP Group.
Keywords
Year
Issue
Pages
39-54
Physical description
Contributors
References
 • Jakóbowski J., Popławski K., Kaczmarski M. (2018), Kolejowy Jedwabny Szlak. Połączenia kolejowe UE-Chiny: uwarunkowania, aktorzy, interesy, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.
 • Kolej Litewska (2017), prezentacja, II Spotkanie Ministrów Transportu (TMM) & Forum Biznesu, 26.10., Warszawa.
 • Roland Berger LLC (2017), Study. Euroasian rail corridors. What opportunities for freight stakeholders?, UIC International Union of Railways.
 • PKP CARGO S.A. (2017), PKP CARGO – prezentacja korporacyjna Roadshow Talin, Sztokholm, Paryż, Londyn, 26.10., https://www.pkpcargo.com/media/756701/prezentacja-korporacyjna_october_2017.pdf, slajd 8 [dostęp: 15.06.2018].
 • Putzger I. (2017), Claims of a threat to subsidies casts a pall over booming Asia-Europe rail, “The Load Star”, https://theloadstar.co.uk/claims-threat-subsidies-casts-pallbooming-asia-europe-rail/, [dostęp: 15.06.2018].
 • Skłodowski M. (2010), Dochody z cła w systemie budżetu państwa, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 81.
 • Song Dexing (2017), generalny menadżer Sinotrans & CSC Holdings Co. Ltd., prezentacja New Eurasian Land Bridge: Achievements & Challenges, II Spotkanie Ministrów Transportu (TMM) & Forum Biznesu, 26.10., Warszawa.
 • Vinokurov E., Lobyrev V., Tikhomirov A., Tsukarev T. (2018), Silk Road Transport Corridors: Assessment of Trans-EAEU Freight Traffic Growth Potential, Euroazjatycki Bank Rozwoju, 12.04.
 • (www1) Belt and Road Portal, https://eng.yidaiyilu.gov.cn/ztindex.htm [dostęp:11.07.2018]
 • (www2) Zhao Jun, szef departamentu frachtu China Railway Corporation, http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/26/c_136852817.htm [dostęp: 11.07.2018].
 • (www3) Test shipments on New Silk Road via Kaliningrad start next month, RailFreight.com, https://www.railfreight.com/corridors/2018/05/28/test-shipments-on-newsilk-road-via-kaliningrad-start-next-month/, [dostęp: 11.07.2018].
 • (www4) Significant increase of freight traffic on New Silk Road in Q1, RailFreight.com, https://www.railfreight.com/business/2018/04/30/significant-increase-of-freighttraffic-on-new-silk-road-in-q1/, [dostęp: 11.07.2018].
 • (www5) Chińska Kolej, First Operation of CHINA RAILWAY Express from Chengdu to Vienna Begins, http://www.chinarailway.com.cn/en/internationalcooperation/internationalexchangeandcooperation/201805/t20180507_70930.html [dostęp: 11.07.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3dce4e8a-cbc3-475a-a279-d15889bd84ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.