PL EN


2011 | 6 | 173-180
Article title

Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne : doświadczenia angielskie

Content
Title variants
EN
Formation of spatial arrangements and spatial planning – experience form England
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie funkcjonujące systemy planowania przestrzennego są efektem ich ewolucji przebiegającej przez dziesięciolecia w specyficznych warunkach politycznych, ekonomicznych i społecznych. Zmienność tych warunków miała wpływ na paradygmaty planowania przestrzennego i konkretne rozwiązania legislacyjne decydujące o strukturach organizacyjnych, kompetencjach i sposobach działania podmiotów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne. W artykule przedstawiono system planowania przestrzennego w Anglii, który jest inny niż w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, ale oparty na ogólnych wytycznych brytyjskich (National Planning Policy Guidelines) które określają główne zasady planowania przestrzennego. Omówiono podstawowe regulacje prawne i dokumenty planistyczne zwracając uwagę na spójność dokumentów z poziomu regionalnego i lokalnego. Przedstawiono także mechanizmy i instrumenty kontrolne oraz kwestię konsultacji społecznych: jej znaczenia i stosowanych praktyk.
EN
Contemporary spatial planning systems were created in the evolutionary process that took place under specific political, economic, and social circumstances. Changes of these circumstances had impact on spatial planning paradigms and legislative regulations that shaped organizational structures, responsibilities and modes of operations of institutions responsible for spatial planning. In this article the system of spatial planning in England is presented. Although the English system differs from those functioning in Scotland, Wales, and Northern Ireland they are all based on National Planning Policy Guidelines that set basic rules for spatial planning. The article contains description of main legal regulations and planning documents in the context of programmatic cohesion of planning documents from regional and local levels. Mechanisms and instruments used for control purposes and importance and practice of social participation in the planning process are also discussed.
Keywords
Year
Issue
6
Pages
173-180
Physical description
Dates
published
2011-04
Contributors
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
References
 • Carmona M., 1999, Residential design policy and guidance: content, analytical basis, perception and regional emphasis, Planning Practice and Research, 14, p.17-38.
 • Cullingworth J.B., 1975, Environmental Planning 1939-1969. Vol. I: Reconstruction and Land Use Planning 1939-1947, HMSO, London.
 • Cullingworth J., Nadin V., 2002, Town and Country Planning in the UK, Routledge, London.
 • Doak J., Parker G., 2005, Networked space? The challenge of meaningful participation and the new spatial planning in England, Planning, Practice and Research, vol. 20, 1, p. 23-40.
 • Gallent N., 2008, Strategic – Local Tensions and the Spatial Planning Approach in England, Planning Theory and Practice, Vol. 9, 3, p.307-323.
 • Healey, P., 1983, Local Plans and British Land Use, Pergamon, Oxford.
 • Owens S., 2002, Land and Limits: Interpreting Sustainability in the Planning Process, Routledge, London.
 • Planning and Compulsory Purchase Act, 2004 r
 • Rydin Y., 2003 a, Conflict, Consensus and Rationality in Environmental Planning: An Institutional Discourse Approach, Oxford University Press, Oxford.
 • Rydin Y., 2003 b, Urban and Environmental Planning in the UK, Palgrave Macmillan, Gordonsville, VA, USA.
 • Ward S., 2004, Planning and Urban Change, Sage, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3dd8d58d-67af-4869-ae24-9ab797afceaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.