PL EN


2018 | 2 | 64-79
Article title

Muzeum jako miejsce uczenia się i doświadczenia. Z inspiracji strukturalnych w dydaktyce Kazimierza Sośnickiego

Authors
Content
Title variants
EN
Museum as a place of learning and gaining experience. Based on structural inspirations drawn from didactics by Kazimierz Sośnicki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest poświęcony analizie działania współczesnego muzeum i zachodzących w nim procesów. Strukturalistyczne wątki obecne w dydaktyce Kazimierza Sośnickiego posłużyły jako tło teoretyczne dla ukazania złożoności instytucji muzeum, jego wieloparadygmatyczności oraz zróżnicowania oferty programowej i edukacyjnej. Na wybranych przykładach ukazano możliwość zastosowania podejścia strukturalnego do analizy wybranych elementów obecnych w doświadczeniu i uczeniu się w muzeach
Year
Issue
2
Pages
64-79
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
References
 • Abriszewski K. (2010). Wstęp. W: B. Latour, Splatając na nowo to co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS.
 • Abriszewski K. (2007). Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura. Teksty Drugie, 1-2, Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Humanistyki Cyfrowej, odczyt 3 listopada 2017.
 • Alexander E.P. (1996). Museums in Motion. An Introduction to the History and Functions of Museums. Walnut Creek: AltaMira Press.
 • Kruk J. (2008). Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Falk J., Dierking L. (1995). Public Institutions for Personal Learning. Washington: American Assotiation of Musseums.
 • Hammersley M., Atkinson P. (2010). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska.
 • Hein G. (1998). Learning in the Museum. London: Routledge.
 • ICOM Poland, ICOM i muzealizacja świata. Zaczerpnięte 2 listopada 2017. Strona internetowa: http://network.icom.museum/icom-poland/
 • Karwasz G., Kruk J. (2012). Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej – wystawy, muzea i centra nauki. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kluszczyński R. (2010). Sztuka Interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Latour B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Przeł. A. Derra, K. Abriszewski. Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS.
 • Lévi-Strauss C. (1993). Spojrzenie z oddali. Przeł. W. Grojewski i in. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Piotrowski P. (2011). Muzeum Krytyczne. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 • Rubacha K. (2011). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwo Łośgraf.
 • Sośnicki K. (1959). Dydaktyka ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im Ossolińskich.
 • Sośnicki K. (1963). Poradnik dydaktyczny. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Sośnicki K. (1971). Strukturalizm. Ruch Pedagogiczny, 1, 678-687.
 • Siemieniecki B. (2009). Współczesne odniesienia koncepcji strukturalizmu w kształceniu. W: B. Siemieniecki (red.), Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego (s. 65-68). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wenta K. (2009). Trwałe wartości poznawcze i utylitarne w dydaktyce ogólnej Kazimierza Sośnickiego. W: B. Siemieniecki (red.), Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ddb1ded-acea-47f1-9729-e9e4082857a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.