PL EN


2016 | 1/1 | 140-154
Article title

Development of information competence of the teacher technology in postgraduate education

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose. With the development of information society the main task of training future and current teachers is to teach them to use modern information and communication technologies in the educational process, causing the need for changes in the traditional system of education of teachers. The development of science and technology requires teacher training in the effective use of its achievements, competently directed personal development of students creatively working to improve the educational process, use and demonstrate the use of modern information technology. Methods. The effective development of information and communication competencies of teachers technologies during training in the system of postgraduate education depends on the orientation of the educational process on the principles of person-centered and activity approaches learning and application of methods, tools and organizational learning, which involve the use of information and communication technology. Results. Developed and implemented methodological elements of the system based on determining components of information competence of the teacher of technology to new levels of professional training of teachers technologies. It should be noted that the use of modern information and communication technologies in learning technologies (lessons work) significantly improves the level of teaching, provides a choice of place, time, content and learning, promotes better learning students; In addition, these technologies allow you to create a complete online learning space for students and teachers of self.
Year
Issue
1/1
Pages
140-154
Physical description
Dates
published
2016-09-01
Contributors
author
 • National Pedagogical Dragomanov University
References
 • Bibik, N.M., Vashchenko L.S. (2004). Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayins'ki perspektyvy: biblioteka z osvitn'oyi polityky. Kyiv: K.I.S. (In Ukrainian).
 • Bykov, V.Yu. (2009). Zvit pro naukovo-doslidnu robotu: Systema informatsiyno-komunikatsiynykh kompetentnostey uchniv, vchyteliv i kerivnykiv zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladiv dlya normatyvnoho zabezpechennya ta standartyzatsiyi dystantsiynoho navchannya (II etap). Kyiv: APN Ukrayiny. (In Ukrainian).
 • Definition and Selectionof Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). OECD (Draft). 8 p.
 • ECDL – Evropeyskiy standart komp’yuternoy gramotnosti. In: http://www.center.fio.ru/method/resources/judina/07- 04/ECDL/ECDL.htm. (In Russian).
 • Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen handelns. Frankfurt.
 • Halfdan Farstad Competencies for Life: Some Implications for Education: Back ground paper to Workshop 3: Quality Education and Competencies for Life. 8 11 September 2004. Geneva.
 • Kurs tsyfrovykh tekhnolohiy Microsoft. In (20.04.2016): http://www.microsoft.com/ukraine/education/partnersinlearning/digitalliteracy.mspx. (In Ukrainian).
 • Kuz’mina, N.V. (1989). Professionalizm deyatel’nosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya. Moscow: Vysshaya shkola. (In Russian).
 • Memorandum pro vzayemorozuminnya mizh Ministerstvom osvity i nauky Ukrayiny ta Korporatsiyeyu Microsoft vid 28.10.2003. In: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_160. (In Ukrainian).
 • Memorandum pro vzayemorozuminnya mizh Ministerstvom osvity i nauky Ukrayiny ta Korporatsiyeyu Microsoft vid 20.05.2008. In: http://msdb.com.ua/Downloads/ukraine/education/ukrainemined-052008.pdf. (In Ukrainian).
 • Nakaz Ministerstva osvity i nauky molodi ta sportu Ukrayiny Nr 1060 “Pro zatverdzhennya Polozhennya pro elektronni osvitni resursy” vid 01.10.2012. In: zhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. (In Ukrainian).
 • Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny Nr. 693 “Pro provedennya pedahohichnoho eksperymentu shchodo navchannya maybutnikh uchyteliv ta uchyteliv informatsiyno-komunikatsiynym tekhnolohiyam“ vid 06.12.2005. In: http://www.uapravo.net/data2008/base41/ukr41408.htm. (In Ukrainian).
 • Ofitsiynyy sayt ECDL. In (20.04.2016): http://www.ecdl.com. (In Ukrainian).
 • Pyekhota, O. (2006). Andrahohichni problemy u pidhotovtsi vykladachiv dlya systemy pislyadyplomnoyi osvity. Chernivtsi: “Bukrek“. (In Ukrainian).
 • Sayt “Pislyadyplomna osvita” Instytutu perepidhotovky ta pidvyshchennya kvalifikatsiyi Natsional'noho pedahhchnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. In (20.04.2016): http://do.ippk.npu.edu.ua/. (In Ukrainian).
 • Sayt prohramy “Microsoft Partnerstvo v navchanni”. In (20.04.2016): http://www.microsoft.com/ukraine/education/partnersinlearning/default.mspx. (In Ukrainian).
 • Sokhan', L.V. (2003). Zhyttyeva kompetentnist' osobystosti: naukovo-metodychnyy posibnyk. Kyiv: Bohdana. (In Ukrainian).
 • Spirin, O.M. (2009). Informatsiyno-komunikatsiyni ta informatychni kompetentnosti yak komponenty systemy profesiyno-spetsializovanykh kompetentnostey vchytelya informatyky. Kyiv: APN Ukrayiny. (In Ukrainian).
 • Zakon Ukrayiny “Pro vyshchu osvitu” Nr. 1556-VII-VR vid 01.07.2014: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (In Ukrainian).
 • Zhaldak, M.I. (2005). Pro deyaki metodychni aspekty navchannya informatyky v shkoli i pedahohichnomu universyteti. Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova Seriya nr. 2. Komp"yuterno-oriyentovani systemy navchannya: zbirnyk nauk. prats'. 2 (9), pp. 3–14. (In Ukrainian).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ddc2aae-0095-49be-bfc0-4ec8122579bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.