Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 148-159

Article title

Relacje NATO – Rosja a polityka bezpieczeństwa świata

Content

Title variants

EN
NATO – Russia relations vs. security policy of the world

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The author features the development of mutual Russia – NATO relations since 1991 and their influence on international security policy. She shows differences in the perception of such notions as security, partnership or international policy by these two superpowers. Moreover she outlines the influence of bilateral relations to solve existing conflicts and looks for the possibility to solve growing disputes between them. She presents changes in bilateral relations after the outbreak of the Ukrainian – Russian conflict and Russia’s operations in Syria. Having analysed mutual contacts of the two superpowers, the author sets a possible direction of mutual relations which will undoubtedly be affected by globally spreading terrorism.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Bajor Piotr, „Operacja” Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 2, rok 12 (2014), Lu-blin, 2014.
 • 2. Czulda Robert, Rosja – NATO: w stronę partnerstwa czy nowej zimnej wojny?, [w:] Pietrasiak Małgorzata (red.), Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, Piotrków Trybunalski, 2013.
 • 3. Encyklopedia wojskowa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Wydawnic-two Bellona SA, Warszawa, 2007.
 • 4. Kmieciński Jerzy, Stępień-Kuczyńskia Alicja (red.), Dialog europejski Zachód – Wschód, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007,
 • 5. Koziej Stanisław, Pietrzak Paweł, Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 31, BBN, Warsza-wa, 2014.
 • 1. http://geopolityka.net/.
 • 2. http://kresy.com.pl/.
 • 3. http://swiat.newsweek.pl/.
 • 4. http://turystyka.wp.pl/.
 • 5. http://wiadomosci.onet.pl/.
 • 6. http://wiadomosci.wp.pl/.
 • 7. http://www.rp.pl/.
 • 8. http://www.tvn24.pl/.
 • 9. http://www.wprost.pl/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3ded30a0-6e41-4582-829b-a6cb3ed5bd1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.