PL EN


2017 | 487 | 306-317
Article title

„Pakiet usługowy” Komisji Europejskiej – remedium na bariery na unijnym rynku usług?

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Unijny rynek usług jest częścią rynku wewnętrznego UE, która w największym stopniu doświadcza obecności licznych barier. Po latach zastoju, od początku nowego wieku podjęto działania w kierunku realizacji idei swobody świadczenia usług, jednak mimo przyjęcia dyrektywy usługowej w 2006 r. wciąż na rynku usług występuje wiele barier. Kolejne konkretne kroki na rzecz urzeczywistniania jednolitego rynku usług zostały podjęte dopiero przez Komisję Europejską pod przewodnictwem J.-C. Junckera. Celem artykułu jest wstępna ocena inicjatyw zaproponowanych przez Komisję Europejską w ramach tzw. „pakietu usługowego” w kontekście wciąż istniejących barier na unijnym rynku usług. Na podstawie przeprowadzonej analizy unijnych dokumentów programowych i pozalegislacyjnych ustalono, że propozycje Komisji ukierunkowane są na redukcję barier zarówno administracyjnych, jak i regulacyjnych, jednakże, jak się wydaje, są zbyt mało ambitne, aby zapewnić swobodny przepływ usług na rynku wewnętrznym UE.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3df0f083-c063-4383-95f0-5f17340449e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.