PL EN


2017 | 97-98 Wędrujące motywy | 263-277
Article title

Techniki subiektywizacji w filmie fabularnym

Title variants
EN
Subjective Techniques in Feature Films
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor wychodzi od obecnych we wczesnym kinie pierwszych prób przedstawiania zdarzeń z perspektywy postaci filmowych, dających początek technikom subiektywizacji filmowej. Następnie wskazuje na rodowód literacki filtrowania informacji fabularnej przez narratora i fokalizatora. W krótkim zarysie przedstawia narratologiczną koncepcję Gérarda Genette’a oraz rozwój filmoznawczych koncepcji na temat subiektywizacji filmowej, z istotnym wkładem Davida Bordwella, Edwarda Branigana i Seymoura Chatmana. Po zwięzłej charakterystyce subiektywizacji w kinie klasycznym i modernistycznym autor wskazuje na trzy nowe sposoby subiektywizowania narracji w kinie współczesnym. Pierwsza jest związana ze zjawiskiem narracji niewiarygodnej, dwie pozostałe – narracja pierwszoosobowa i narracja trzecioosobowa, tzw. półsubiektywna – wykazują związki z estetyką gier komputerowych.
EN
The author starts with the first attempts present in the early cinema to present events from the perspective of film characters, giving the rise to subjective techniques in film. Then he points to literary origins of filtering narrative information through the narrator and focalizator. He briefly outlines Gérard Genette’s ideas on narrative and the development of film studies theories on film subjectivism, in particular significant contributions from David Bordwell, Edward Branigan and Seymour Chatman. After succinct characteristics of subjectivity in classical and modern cinema, the author points out three new ways of making narratives subjective in contemporary cinema. The first is related to the phenomenon of unreliable narrative, the other two (first- and third-person narrative, so called semi-subjective narrative) refer to the aesthetics of computer games.
Year
Pages
263-277
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
  • Bal Mieke, Narratologia: Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
  • Beil Benjamin, First Person Perspectives: Point of View und Figurenzentrierte Erzählformen im Film und im Computerspiel, Münster: Lit Verlag, 2010.
  • Bordwell David, Narration in the Fiction Film, London - New York: Routledge, 8 wyd., 2008.
  • Branigan Edward, Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film, Berlin: Mouton Publishers, 1984.
  • Branigan Edward, Narrative Comprehension and Film, London - New York: Routledge, 1992.
  • Chatman Seymour, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Ithaca: Cornell University Press, 1990.
  • Demby Łucja, Poza rzeczywistością: Spór o wrażenie realności w historii francuskiej myśli filmowej, Kraków: Rabid, 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3df2c71e-d23d-4169-9f40-a4cfdca08fe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.