PL EN


Journal
2019 | 48 | 1 | 453-455
Article title

O dobre obyczaje i zdrowy rozsądek – odpowiedź na uwagi Zbigniewa Tarkowskiego zgłoszone do artykułu: Stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku, „Logopedia”, 47–2, 2018, ss. 141–151

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
48
Issue
1
Pages
453-455
Physical description
Dates
published
2020-08-30
Contributors
References
  • Chang S., Zhu D., 2013, Neural network connectivity differences in children who stutter, Brain, 136, s. 3709–3726.
  • Chang S., Zhu D., Choo A., Anstat M., 2015, White matter neuroanatomical differences in young children who stutter, Brain, 138, s. 694–711.
  • Czernikiewicz A., Woźniak T., 2018, Jąkanie a fobia społeczna – główne zagadnienia terapii biologicznej fobii społecznej, „Logopedia”, 47–1, s. 201–213.
  • Guitar B., McCauley R. (red.), 2010, Treatment of Stuttering. Established and Emerging Interventions, Philadephia, Lipincott Wiliams&Wilkins.
  • Kurkowski Z.M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
  • Van Zaalen-op’t Hof Y., 2009, Cluttering identified. Differential diagnosis between cluttering, stuttering and speech impairment related to learning disability, Utrecht, University of Utrecht.
  • Węsierska K., Witkowski M. (red.), 2020, Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e014b64-4eb0-4ccf-9c65-483f60177579
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.