PL EN


2014 | 204 | 108-123
Article title

Kierunki inwestowania gmin w Polsce w latach 2008-2012

Content
Title variants
EN
Polish Local Communes' Directions of Investments in 2008-2012
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of the paper was assessment of the scale of changes in investment expenditures born by local communes considering directions of investments (classification aligned with the classes used for central budget purposes). The research spanned on the period of 2008-2012 being the years of global financial crisis and economic slowdown. The analyses were based on data delivered by RIO and GUS separately for urban, urban-rural and rural communes. The authors measured moreover the similarity between investment share structures for pairs of consecutive years. The assessment of structural changes followed the analysis of share in expenditures on particular classes of economy in total investment expenditures.
Year
Volume
204
Pages
108-123
Physical description
Contributors
References
 • Burzyńska D., Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Cyrankiewicz M., Miasta mają być motorem rozwoju regionów, "Rzeczpospolita" 21.10.2013.
 • Czempas J., Skłonność do inwestowania jednostek samorządu terytorialnego. Ujęcie ilościowe. Na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • Czempas J., Zmiany struktury finansowania inwestycji w miastach woj. śląskiego, "Wiadomości Statystyczne" 2011, nr 10.
 • Jarosiński L.J., Spójność ekonomiczna regionów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej i II Rzeczpospolitej, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 4 (128).
 • Nowińska E., W jedności siła, czyli wsparcie na zintegrowane inwestycje, "Dziennik Gazeta Prawna" 19.2.2014.
 • Osiecki A., Pieniądze dla gmin na kanalizację i oczyszczalnie, "Rzeczpospolita" 14.2.2014.
 • Osiecki A., Samorządy będą czerpać z nowych programów krajowych, "Rzeczpospolita" 21.10.2013.
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z 2012 r., Warszawa 2013.
 • Tomaszkiewicz B., Najbliższe dwa lata bez inwestycyjnej kroplówki z Unii Europejskiej, "Dziennik Gazeta Prawna" 21.8.2013.
 • Tomaszkiewicz B., Wydawanie środków z UE bez przyspieszenia, "Dziennik Gazeta Prawna" 8.11-11.11.2013.
 • Żółciak T., Gminy wiejskie walczą o pieniądze z UE, "Dziennik Gazeta Prawna" 4.11.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e041000-26bb-40bb-ab0f-e48bda27f8b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.