PL EN


2013 | 2(23) | 113-122
Article title

Innovativeness on the Polish real estate market

Content
Title variants
PL
Innowacyjność na polskim rynku nieruchomości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the formation and the development of the contemporary real estate market in Poland as a clear example of innovation on a macro level. After years of forced stagnation, the Polish real estate market has become an independent branch of the national economy. Over half a century, 1957–2012, the turnover on this market increased from 105,000 transactions a year to 644,000 in 2012. The Polish real estate market is developing simultaneously in all 16 voivodeships, with the share from 3% to 14%. What prevails in the turnover, partly due to the lack of domestic capital, are transactions related to residential properties, in the years 1990‒2012 constituting from 36% to 77% of the share. The formation of the domestic real estate market has entailed the creation of a modern network of entities related to this market—notaries (about 2,300), agents, appraisers, facility managers (about 50 thousand licensed entities in total). The innovation process is also observed in the area of land and mortgage registers whose over twenty-million resource, with the assistance of the European Union, has been IT-enabled. In the area of construction, a new form has arisen, the property developer one, which every year makes about one-fourth of the new housing resources available. Novelties also include the institution of lease which in the form of the private market, as well as the public one (Social Housing Associations) more and more broadly helps the Poles with the housing issue. Another innovation is so called reverse mortgage which consists in replacing the housing resource into the owners’ pension.
PL
W artykule zaprezentowano powstanie i rozwój współczesnego rynku nieruchomości w Polsce jako czytelny przykład innowacji w makroskali. Polski rynek nieruchomości po latach przymusowej stagnacji stał się samodzielną gałęzią gospodarki narodowej. W ciągu półwiecza 1957–2012 obroty na tym rynku wzrosły od 105 tysięcy transakcji rocznie do 644 tysięcy w 2012 roku. Polski rynek nieruchomości rozwija się równocześnie we wszystkich 16 województwach, z udziałem od 3% do 14%. W obrotach tych przeważają – po części z braku rodzimego kapitału – transakcje nieruchomościami mieszkalnymi, stanowiące w latach 1990–2012 od 36% do 77% udziału. Powstanie krajowego rynku nieruchomości pociągnęło za sobą stworzenie nowoczesnej sieci podmiotów związanych z tym rynkiem ‒ notariuszy (ok. 2300), pośredników, rzeczoznawców i zarządców nieruchomości (łącznie ok. 50 tys. licencjonowanych podmiotów). Proces innowacji jest odnotowywany także w dziedzinie ksiąg wieczystych, których ponaddwudziestomilionowy zasób – z pomocą Unii Europejskiej – został zinformatyzowany. W sferze budownictwa pojawiła się nowa forma ‒ developerska, która udostępnia corocznie około 1/4 nowego zasobu mieszkaniowego. Do nowości zaliczyć należy również instytucję wynajmu, który w formie rynku prywatnego, a także publicznego (Towarzystwa Budownictwa Społecznego) coraz szerzej pomaga Polakom w kwestii mieszkaniowej. Innowacją jest też tak zwana hipoteka odwrócona, polegająca na zamianie zasobu mieszkaniowego na rentę dla właścicieli.
Year
Issue
Pages
113-122
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, tel.: +48 14 65 65 536, katnierubez@mwse.edu.pl
References
  • Kałkowski L. “Obsługa nieruchomości w świetle analizy intput/output”. Świat Nieruchomości, 2010.
  • Kałkowski L. “Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2012, no. 1 (20), pp. 63–72.
  • Kałkowski L. et al. 23 lata polskiego rynku nieruchomości. Monitoring za lata 1990–2012 [online, accessed: 2013-10-05]. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2013. Available online: http://irm.krakow.pl/pl/do_pobrania.html.
  • Kałkowski L., Rydzik W. “New data on the property market”. Problemy Rozwoju Miast, 2010, no. 1, pp. 42–49.
  • Kałkowski L., Stanisławska W. “Z historii polskiego rynku nieruchomości”. Świat Nieruchomości, 2008, no. 63, pp. 16–26.
  • Wierzchowski M. “Internetowe bazy danych o nieruchomościach w Polsce”. Świat Nieruchomości, 2011, no.77, pp. 18–22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e050596-f9ba-4338-b84e-4d17fc77e38d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.