PL EN


2013 | 6 | 270-280
Article title

Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniach preferencji i opinii klientów na przykładzie przedsiębiorstw uczestniczących w targach meblowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ma na celu uwypuklenie możliwości analizy czynnikowej w badaniach preferencji i opinii klientów. Przedstawiony został sposób, który przy wykorzystaniu konkretnych rozwiązań pozwoli na zbadanie wspomnianego zagadnienia na przykładzie przedsiębiorstw uczestniczących w targach meblowych.Postanowiono zająć się określeniem determinantów będących podstawą do wyboru imprezy targowej. Omówione zostało konkretne podejście analizy czynnikowej – konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA). Zastosowanie jednej z metod analizy wielowymiarowej (metody analizy czynnikowej) jest zasadne przy badaniu preferencji wystawców w wyborze konkretnej imprezy targowej. Zdecydowano o wykorzystania tej metody, gdyż pozwala ona na odnalezienie pewnych prawidłowości w badanym obszarze. Metoda ta jest odpowiednia w przypadku badań, w których mamy do czynienia z wieloma zmiennymi. Pozwala nam ona z dużego zbioru zmiennych wyodrębnić kilka głównych determinantów mających wpływ na decyzje badanych, umożliwia też wnioskowanie o ogólnych prawidłowościach w analizowanym zjawisku.
EN
The study aims atemphasize on the possibilityof factor analysisin preferences andcustomer feedback surveys. The model that has been presented will allow to investigate the problem by using information gathered from companies that have participated in furniture trade fairs. Decided to indentify determinants that have influence on selection of trade fairs. There have been explained the specificfactor analysisapproach-confirmatory factor analysis(CFA). Useoneof the methods ofmultivariateanalysis(factor analysis method) is appropriatewhen examiningpreferencesin choosinga particulartrade fair show. It was decided tousethis methodasit allowsto findcertainpatterns inthe study area. This method is suitableforsurveys in whichwe haveto dealwith many variables.It allows us to extract from multiple variables main determinants, that have influence on respondents decision-making process . Itallows to deduce and the generalregularitiesin the analyzedphenomenon.
Keywords
Year
Issue
6
Pages
270-280
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e073f48-6bfa-4a4f-849d-15befbcbd21d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.