PL EN


2009 | 10 | 1 | 243-251
Article title

KONIUNKTURA NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM WOBEC SYTUACJI NA RYNKACH WIODĄCYCH

Content
Title variants
EN
CONDITIONS OF POLISH CAPITAL MARKET AGAINST THE SITUATION ON LEADING MARKETS
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents an attempt towards determination of the strength and direction of relations between the WIG index of Stock Exchange in Warsaw and the indexes of leading world stock exchanges in the United States (S&P 500) and Japan (NIKKEI 225). The daily data values of selected stock exchange indexes for the period 2000-2008 were analyzed, using the simple correlation methods and a model with Error Correction Mechanism. The results point out at full integration of Polish market with the developed foreign markets. The high strength of relations has occurred in recent years. The Polish market response to situation on foreign markets occurs in real time. The basic cause of market integration is their open nature and development of communication techniques.
PL
W przedstawionym artykule „Koniunktura na polskim rynku kapitałowym wobec sytuacji na rynkach wiodących” podjęto próbę określenia siły i kierunku powiązań pomiędzy indeksem WIG Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a indeksami wiodących giełd światowych: Stany Zjednoczone (S&P 500) oraz Japonia (NIKKEI 225). Analizie poddano dane dzienne wartości wybranych indeksów giełdowych za lata 2000-2008. Wykorzystano tutaj proste metody korelacyjne oraz model z Mechanizmem Korekty Błędem. Wyniki badań wskazują na pełne zintegrowanie polskiego rynku z rozwiniętymi rynkami zagranicznymi. Wysoka siła powiązania uwidoczniła się w ostatnich latach. Reakcja rynku polskiego na sytuację na rynkach zagranicznych następuje w czasie rzeczywistym. Podstawową przyczyną integracji rynków jest ich otwartość oraz rozwój technik komunikacji.
Contributors
  • Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
  • Instytut Ekonomii i Zarządzania PK
author
  • Wydział Zarządzania PW,
References
  • Bekart G., Harvey C., Time varying world market integration, Journal of Finance, No 50, 1995, s. 403-444.
  • Engle R.F., Granger C.W., Cointegration and error correction: representation, esti-mation, testing, Econometrica, No 55, 1987, s. 1057-1072.
  • Forbes K.J., Rigobon R., No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements, Journal of Finance, Vol. 7, No 5, 2002, s. 2223-2261.
  • Obstfeld M., Risk taking, global diversification and growth, American Economic Review, No 84, 1994, s. 1310-1329.
  • Solnik B., Why not diversify internationally?, Financial Analysts Journal, No 20, 1974, s. 48-54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e08bfdf-94f8-4496-aa15-61e5677bc5a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.