PL EN


Journal
2016 | 1 (62) | 135-148
Article title

Wpływ standardu EMV na nielegalne działania z wykorzystaniem kart płatniczych w kontekście przestępstwa skimmingu

Authors
Content
Title variants
The Impact of the EMV Standard on Illicit Payment Card Operations in Context of the Crime of Skimming
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została omówiona kwestia funkcjonowania kart płatniczych pod kątem bezpieczeństwa transakcji dokonywanych z wykorzystaniem "plastikowego pieniądza", ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa skimmingu i jego wpływ na zmiany techniczne, organizacyjne i prawne rynku kart płatniczych. Ściśle wiąże się z tym termin EMV, rozumiany jako globalny standard obsługi płatności przy użyciu kart z mikroprocesorem. Przyczynił się on w dużej mierze do zmiany obrazu przestępczości popełnianej na omawianym polu, w tym przede wszystkim migracji oszustw kartowych z jednych obszarów geograficznych do innych.
EN
The present article discusses the issue of credit card operation on the market, taking into account transactions performed with the usage of "plastic money". The crucial aspect here is the crime of "skimming" and its influence on the technical, organisational and legal changes made in the institution of the credit card. The term EMV is strictly connected with this issue as a global standard of payment service with the use of microprocessor cards. It significantly contributed to the changes in the crime map in the field discussed, in particular, to the migration of card frauds from one geographical area to another.
Journal
Year
Issue
Pages
135-148
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorant
References
 • Biegański J., Trendy przestępstw w Europie w kontekście zagrożenia podczas Euro 2012, [w:] J. Kosiński (red.), Przestępczość teleinformatyczna, Wydawnictwo WSP w Szczytnie, Szczytno 2012.
 • Biegański J., Sposoby popełniania przestępstw związanych z elektronicznymi instrumentami płatniczymi po wdrożeniu EMV, [w:] J. Kosiński (red.), Przestępczość teleinformatyczna, Wydawnictwo WSP w Szczytnie, Szczytno 2012.
 • Card crime fighter: Visa's Ellen Richey by Nadii Oehlsen, "Cards & Payments", June / July 2009, Vol. 22, No. 6.
 • Conroy V., Countering the threat of CNP fraud, Payments Strategy & Systems, 2013/7-8.
 • Data shows ATM fraud hotspots in US, Payments cards & mobile 2014/3.
 • EAST Publishes European Fraud Update, July 2013, www.european-atm-security.eu/ Press (dostęp: 24.09.2013).
 • EAST November 2013 Update, European ATM Security Team (EAST), www.european- atm-security.eu (dostęp: 14.03.2014).
 • EMV Background, www.aurustech.com/emv.html (dostęp: 18.03.2015).
 • European Fraud Update 03/2013 prepared by The European ATM Security Team, www. european-atm-security.eu (dostęp: 3.03.2015).
 • Fraud. The Facts 2012. The definitive overview of payment industry fraud and measures to prevent it, The UK Cards Association, London 2012.
 • Fraud. The Facts 2013. The definitive overview of payment industry fraud and measures, The UK Cards Association, London 2013.
 • Manaham O., EMV: Building the foundation for the future of payments, Payments Strategy & Systems, 2013/2.
 • Second Report on Card Fraud, European Central Bank, July 2013.
 • Sidel R., Why new credit cards may fall short on fraud control, "The Wall Street Journal", Jan. 4, 2015, www.wsj.com (dostęp: 16.03.2015).
 • Situation Report. Payment Card Fraud in The European Union. Perspective of Law Enforcement Agencies, Europol 2012.
 • Stępnik E., Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2012, Związek Banków Polskich, www.sepapolska.pl (dostęp: 17.02.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e10dd24-e2fe-4b18-9e24-8581fefcc8ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.