PL EN


2014 | 4(34) | 37-46
Article title

New internet communication technologies in Polish sports organizations

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There are three goals of this article. First is to identify the most popular forms of internal and external communication based on computer technologies in an organization. The second goal is to underline the need of improvement in the field of competence in the use of NICT through understanding the purpose and scope of each medium. The third aim is to reveal how sport organizations and Polish sport organizations deal with NICT in their communication practice. Literature review is the main method of collecting data concerning the most often used NICT solutions by the organizations. The last part, focused on the NICT used in Polish sport organizations, is based on the available international literature and introductory results of the analysis of media used by Polish sport organizations in the processes of internal and external communication.
Year
Issue
Pages
37-46
Physical description
Contributors
References
 • Bradley A.J., MacDonald M.P., 2014, Większość organizacji nadal obawia się mediów społecznościowych, www.hbrp.pl/news (22.01.2014).
 • Coleman D., Levine S., 2008, Collaboration 2.0. Technology and Best Practices for Successful Collaboration in a Web 2.0 World, HappyAbout.info.
 • Derks D., Bakker A.B., 2013, The impact of e-mail communication on organizational life, Cyberpsychology: Journal of Psychological Research on Cyberspace, vol. 4, no. 1, http://www.cyberpsychology.eu.
 • Eagelman A.N., 2013, Acceptance, motivations, and usage of social media as a marketing communication tool amongst employees of sport national governing bodies, Sport Management Review, vol. 16, pp. 488–497.
 • Hatalska N., Polak A., 2012, Raport. Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej – nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów, MGG Conferences, Warszawa.
 • Kawik A., 2012a, Social media w firmach usprawniają komunikację i budują relacje między pracownikami, SocialPress. Media społecznościowe w praktyce, 05/09/2012, www.socialpress.pl.
 • Kawik A., 2012b, Ligi sportowe w Internecie: Media społecznościowe wypierają inne kanały komunikacji e-marketingowej, SocialPress, 28/11/2012, www.socialpress.pl.
 • Kiesler S., Siegel J., McGuire T.W., 1984, Social Psychological Aspects of Computer-Mediated Communication, American Psychologist, vol. 39, no. 10, pp. 1123–1134.
 • Kopecka K., Idzikowski W., 2012, Medialne narzędzia kształtowania innowacyjnego kapitału intelektualnego organizacji: Knowledge brokering, crowdsourcing, wikinomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 274, pp. 102–112.
 • Leonardi P.M., Huysman M., Steinfield Ch., 2013, Enterprise social media: Definition, history, and prospects for the study of social technologies in organizations, Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 19, no. 1. pp. 1–19.
 • Lewis R., Kitchin P., 2010, New communications media for sport, [in:] Hopwood M., Kitchin P., Skinner J. (eds.), Sport Public Relations and Communication, Routledge Taylor&Francis Group, London–New York, pp. 195–222.
 • Makowiec M., Matusiński W., 2009, Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji, [in:] Potocki A. (ed.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa, pp. 287–302.
 • Panfil R., Barylski P., 2004, Technologie informacyjne w zarządzaniu klubem sportowym, [in:] Niedzielska E., Perechuda K. (eds.), Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Pedersen P.M., Miloch K., Laucella P.C., 2007, Strategic sport communication, Human Kinetics, Champaign.
 • Poznaj nowe trendy, które na zawsze zmienią komunikację w miejscu pracy, 2009, Harvard Busines Review Polska, vol. 4, no. 74, http://www.hbrp.pl/biblioteka.
 • Rapp B., Arleback P., 2001, An explorative study of videoconferencing in Swedish companies, [in:] Jackson P., Suomi R. (eds.), E-business and Workplace Redesign, Routledge Taylor&Francis Group, London–New York.
 • Stavros C., Meng M.D., Westberg K., Farrelly F., 2013,Understanding fan motivation for interacting on social media, Sport Management Review, vol. 17, no. 4, pp. 455–469, http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2013.11.004.
 • Tapscott D., 2009, Grown Up Digital, McGraw-Hill, New York.
 • Wielki J., 2004, Analiza wyzwań związanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej w działalności organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, pp. 226–234.
 • Wróbel P., 2012, Źródła nieporozumień w komunikacji w organizacjach przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, [in:] Stabryła A., Woźniak K. (eds.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania.
 • Yuan C.Y., Xuan Z., Qinying L., Changyan C., 2013, The use of different information and communication technologies to support knowledge sharing in organizations: From e-mail to micro-blogging, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 64, no. 8, pp. 1659––1670.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e173f02-fe56-4ffd-97f5-718bb825ef1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.