PL EN


Journal
2016 | 1 | 159-187
Article title

Obraz islamu w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym

Authors
Content
Title variants
EN
Islam in Polish missionary magazines
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu Obraz islamu w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym badaniom poddano polskie, katolickie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej (zawarte w nich zagadnienia dotyczące islamu). Najpierw prawie 30 czasopism podzielono na podgrupy badawcze: 1) niskonakładowe popularne czasopisma misyjne; 2) wysokonakładowe popularne czasopisma misyjne; 3) popularnonaukowe czasopisma misyjne; 4) naukowe czasopisma misyjne. Następnie z wykorzystaniem metody historycznej analizy prasowej przeanalizowano zawarte w nich artykuły dotyczące islamu. Efektem badań była próba przedstawienia uogólnionych wniosków. W popularyzujących czasopismach misyjnych niewiele jest artykułów dotyczących islamu. W artykułach misjograficznych islam przedstawiany bywa negatywnie jako prześladowca chrześcijan. W artykułach popularnonaukowych są zarówno monografie, studia porównawcze międzyreligijne, artykuły dotyczące dialogu międzyreligijnego, jak i opracowania misjograficzne. Obraz islamu na łamach tych czasopism jest bardziej neutralny. Najbardziej obiektywny obraz islamu ukazują czasopisma naukowe.
EN
The essay presents an overview of the articles about Islam published in Polish missionary magazines since the end of the Second World War. There are nearly thirty missionary magazines, which can be divided into four categories: 1) low-circulation for general public; 2) high-circulation for general public; 3) popular science; 4) academic. The method of historical analysis leads to the following, general conclusions: Magazines targeted at general public treat Islam in a rather cursory manner. Their missiographics usually perceive it in a negative way, as a persecutor of Christianity. Popular science magazines tend to espouse more neutral beliefs. They publish monographs, comparative essays, articles about interreligious dialogue and missiographic essays. The most objective image of Islam can be found in academic publications.
Journal
Year
Issue
1
Pages
159-187
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
author
References
  • A. Kaleta, Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne w II Rzeczypospolitej, Kalisz 2001
  • M. Wrzos, Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej, Poznań 2013
  • G. Jagieł, Prasa misyjna – początki i idee, „Światło Narodów”, nr 6, 1982
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e1b29bb-284d-4b41-8245-3c72ac9fc5b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.