Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 57-62

Article title

Edycja IV tomu Protokołów Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z lat 1536-1542. Metoda i stan zaawansowania prac

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The edition of the 4th volume of the Protocols of the General Dietine of Royal Prussia from the years 1536-1542: the method and the condition of works
DE
Herausgabe des IV. Bandes der Protokolle des Generallandtages des Königlichen Preußen aus dem Zeitraum 1536-1542. Methode und Arbeitsstand

Languages of publication

PL

Abstracts

Year

Volume

16

Pages

57-62

Physical description

Dates

published
2016-12-13

Contributors

 • Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

References

 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/9.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/10.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/11.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/12.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/13.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/14.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/15.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/16.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/17.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.: 300, 29/18.
 • Ackten der Ständetage Preussens Königlichen Anteils, Bd. 1, hrsg. von Fr. Thunert, Danzig 1896.
 • Acta Tomiciana, t. 1–18, Poznań 1852–Kórnik 1999.
 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg. von M. Toeppen, Bd. I–V, Leipzig 1879–1886.
 • Akta Stanów Prus Królewskich, t. I: (1479–1488), wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruń 1955.
 • Akta Stanów Prus Królewskich, t. VIII: (1520–1526), wyd. M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Toruń 1993.
 • Biskup M., Die Protokolle des Landtags des Königlichen Preussens (seit 1526), [w:] Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum (14.–16. Jahrhundert), hrsg. von M. Thumser, J. Tandecki, D. Heckmann, Toruń 2001, s. 589-594.
 • Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland (1525–1550), Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten, bearb. von S. Hartmann, Köln 1991.
 • Herzog Albrecht von Preussen und das Bistum Ermland (1550–1568), Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten, bearb. von S. Hartmann, Köln 1993.
 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, cz. I–VI, Warszawa 1905–1999.
 • Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. I: (1526–połowa 1528), wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki, Toruń 2001.
 • Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. I: (1526–połowa 1528), wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki, Toruń 2001.
 • Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. II: (lipiec 1528–październik 1530), wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki, Toruń 2005.
 • Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. III: (listopad 1530–październik 1535), wyd. M. Biskup, K. Kopiński, P. Oliński, J. Tandecki, Toruń 2010.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 roku, oprac. Cz. Biernat, Warszawa–Łódź 1992.
 • Biskup M., Über die Edition der Akten der Ständetage Königlich Preußens 1479–1526, Preussenland, Jg. 33: 1995, nr 1, s. 1–7.
 • Bogdan D., Sejmik warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Olsztyn 1994.
 • Ciesielska K., Zarys dziejów Archiwum Toruńskiego, Zapiski Historyczne, t. 43: 1978, z. 4, s. 7-42.
 • Cieślak E., Lengnich Gotfryd (1689–1774), historyk, prawnik, syndyk Gdańska, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 45–47.
 • Dygdała J., Możliwości źródłowe badań nad historią polityczną Prus Królewskich XVI–XVIII wieku – czy wystarczy edycja akt sejmików generalnych?, [w:] Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy, red. A. Perłakowski, Kraków 2015, s. 51-68.
 • Janosz-Biskupowa I., Archiwum ziem pruskich. Studium archiwoznawcze, Warszawa–Poznań 1974.
 • Lengnich G., Geschichte der Preussischen Lande Königlich Polnischen Antheils, Danzig 1722–1755.
 • Małłek J., Ostatnie studium reformy monetarnej w Prusach Królewskich i Książęcych w latach 1530–1531 w świetle recesów, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XVIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 128: 1982, s. 75–101.
 • Małłek J., Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525–1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna, Warszawa 1976.
 • Perlbach M., Recenzja: Schriften des Westpreussischen Geschichtsvereins: Ackten der Ständetage Preussens königlichen Anteils (Westpreussen). Herausgegeben von Dr. Franz Thunert. Bd. I Lief. I 1466-1471. Danzig [1888], Kwartalnik Historyczny, R. 3: 1889, s. 537–538.
 • Perlbach M., Recenzja: Ackten der Ständetage Preussens Königlichen Anteils (Westpreussen). Herausgegeben von Dr. Franz Thunert t. I 1466-1479. Zeszyty 2 i 3. (Schriften d. westpreussischen Geschichtsvereines). Gdańsk 1895 i 1896, Kwartalnik Historyczny, R. 11: 1897, s. 605–608.
 • Schmauch H., Nicolaus Coppernicus und die preussische Münzreform, Gumbinnen 1940.
 • Skowrońska-Kamińska R., Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411–1454, Malbork 2007.
 • Szczuczko W., Sejmy koronne 1562–1564 a ruch egzekucyjny w Prusach Królewskich, Toruń 1995 i Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454–1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004.
 • Zientara W., Gottfried Lengnich ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklärung, Teil I–II, Toruń 1995–1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3e2dee60-5b62-468a-97a6-4fb4ff741539
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.