PL EN


2020 | 11 | 1 | 79-93
Article title

O příbuznosti lingvistiky a biologie

Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
In this paper, we discuss the history and current state of research where linguistics and biology meet on the base of interdisciplinary approach. We would like to introduce the use of quantitative text features (entropy, vocabulary richness, etc.) and quantitative text laws (Zipf ’s law, MenzerathAltman’s law) in the analysis of genetic text. We point out research in which similar text features of natural languages are observed on the genetic text. In particular, we focus on the field of molecular phylogenetics, the subject of which is to investigate the relationship of species and the reconstruction of the evolutionary tree of organisms. In the conclusion, we present step-by-step genetic analysis of interspecific relationships of selected crops of the Brassicaceae family using the Bag-ofwords model. Our aim is to stress that linguistic methods can be a good tool for gaining new knowledge about genetic texts, and we want to introduce a method for mapping evolutional relationships
CS
V tomto článku se zabýváme historií a současným stavem výzkumu, v němž se potkávají biologie a lingvistika. Poukazujeme na výzkumy, při nichž jsou na genetickém textu pozorovány podobné vlastnosti jako na textech přirozených jazyků. Konkrétně se zaměřujeme na oblast molekulární fylogenetiky, jejímž předmětem zkoumání je rekonstrukce stromu příbuznosti organismů. V závěru v jednotlivých krocích prezentujeme genetickou analýzu mezidruhových vztahů vybraných kulturních plodin čeledi Brassicaceae (brukvovité) pomocí metody Bag-of-words. Našim cílem je ukázat, že lingvistické metody mohou být vhodným nástrojem k získání nových poznatků také o genetických textech, nově pak chceme představit metodu Bag-of-words využitelnou k mapování příbuzenských vztahů.
Contributors
  • Katedra asijských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci , ondrej.kucera@upol.cz
author
  • Katedra obecné lingvistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci , dan.faltynek@upol.cz
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e2e7c66-8226-47f2-a3e5-e9606454c129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.