PL EN


2012 | 4(40) | 4 | 38-65
Article title

Podstawowe prawdy o rodzicach jako wychowawcach w ujęciu Księgi Przysłów

Title variants
EN
Fundamental Truths About the Parents as Educators According to the Book of Proverbs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the most important question at present times is a question concerning educational role of parents especially fundamental truths about their rights in bringing up their children. The article discusses truths related to a family as a basic educational environment. A motive for choosing The Book of Proverbs to some analysis about this is a fact that this source is a part of The Old Testament and it is the underlying cause of educational systems formulation. Main themes include: parents` rights to bring up children, parents` dignity as tutors and childrens` improper behaviour towards their parents.
Year
Volume
Issue
4
Pages
38-65
Physical description
Contributors
References
 • Abright W.F., The biblical Tribe of Massa and some Congeners, w: Studia Orientali G. Levi della Vida, t. I, Roma 1956.
 • Baltzer K., Das Bundesformular (WMANT 4), Neukirchen 1960.
 • Bibel Lexicon, red. H. Haag, Leipzig 1970.
 • Buzy D., La portrait de la vieillesse, „Revue biblique” 41 (1932), s. 329-340.
 • Diesberg H., Le vieillard dans l'Ancien Testament, „La vie spirituelle” 82 (1950), s. 237-266.
 • Encyklopedia Biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999.
 • Falk Z., Ex 21,6, „Vetus Testamentum” 9 (1959), s. 72-86.
 • Filipiak M., Przymierze w Piśmie św., „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 25 (1972), s. 145-155.
 • Filipiak M., Biblijne podstawy teologii małżeństwa i rodziny w Starym Testamencie, Lublin 1984.
 • Filipiak M., Problematyka społeczna w Biblii, Warszawa 1985.
 • Hamp V., Sirach, Würzburg 1954.
 • Hopfl H., Bravo S., Introducti specialis in „Vetus Testamentum”, Napoli 1963.
 • Jepsen A., Ama und Schipcha, „Vetus Testamentum” 8 (1958), s. 293-297.
 • Koch M., Die Propheten, t. I, Stuttgart 1987.
 • Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań 1986.
 • Kudasiewicz J., Starość i ludzie starzy w świetle Pisma świętego, „Ateneum Kapłańskie” 415 (1978), s. 183-196.
 • Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.
 • Ploeg J.M.P., Slavery in the Old Testament, „Vetus Testamentum” Suppl. 22 (1972), s. 72-87.
 • Potocki S., Rady mądrości, Lublin 1993.
 • Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Heider, Warszawa 1994.
 • Raad G., Genesis. A Commentary, London 1972.
 • Rakoczy W., Bóg – Biblia – Rodzina, w: Biblia o rodzinie, Lublin 1997, s.25-35.
 • Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1990.
 • Synowiec J.S., Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1990.
 • Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. II, Hrsg. G. Kittel, G. Friedrich, Stuttgart 1935.
 • Wenham G.J., Genesis 1-15, Waco 1987.
 • Wolf H.W., Masters and Slaves, „Interpretation”. A Journal of bible and Theology 27(1973), s. 259-272.
 • Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990.
 • Zorell F., Lexicon hebraicum et Arameicum Veteris Testamenti, Roma 1968.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e36b42d-6f2a-4a07-995c-73560b590cf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.