Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 95(151) | 117-145

Article title

Insights into the IASB due process: the influence of country characteristics on constituents’ formal participation

Content

Title variants

PL
Proces konsultacyjny IASB: legitymizacja standardów oraz wpływ krajowej specyfiki na udział zainteresowanych stron

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper explores the impact of country characteristics on constituents’ formal participation in the IASB’s due process. We hypothesize that there is an association between the level of constituents’ participation and (1) the level of economic development, and (2) the cultural characteristics of the country of origin. We use a number of comment letters (CLs) and their length as proxies for constituents’ formal participation in the IASB’s due process. The results indicate that economic development (equity market capitalization) is the most important explanatory factor for the different levels of participation. In contrast, the cultural characteristics measured by Hofstede’s cultural framework can only partially explain that differences. Only individualism is a significant positive influence factor for the level of constituents’ participation. The results of our descriptive analysis for the CLs and the information input provided show that there is still a lack of participation in the IASB’s due process. Despite the huge impact of accounting norms on societies, only a limited number of constituents participate, and some constituent groups, like users or academics, participate less.
PL
W artykule poddano badaniu wpływ charakterystycznych dla krajów cech na formalny udział zainteresowanych stron w procesie konsultacyjnym IASB. Sformułowano hipotezy, zgodnie z którymi istnieje związek pomiędzy poziomem ich udziału a (1) stopniem rozwoju gospodarczego oraz (2) kulturowymi wymiarami kraju ich pochodzenia. Dla ustalenia poziomu udziału zainteresowanych stron w procesie konsultacyjnym IASB wykorzystano liczbę nadesłanych listów z uwagami (comment letters – CLs) i ich długość. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że poziom rozwoju gospodarczego (mierzony kapitalizacją rynkową) jest najważniejszym czynnikiem determinującym udział zainteresowanych stron w konsultacjach organizowanych przez IASB. Wymiary kulturowe określone przez G. Hofstedego kształtują go jedynie częściowo. Wyłącznie indywidualizm ma istotny pozytywny wpływ na udział zainteresowanych stron w procesie konsultacyjnym. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że udział zainteresowanych stron w konsultacjach prowadzonych przez IASB jest wciąż niewystarczający. Pomimo istotnego wpływu regulacji rachunkowości na społeczeństwo zakres ich udziału jest ograniczony, a niektóre grupy, takie jak użytkownicy sprawozdań finansowych czy przedstawiciele środowiska akademickiego biorą udział w konsultacjach w dużo mniejszym zakresie niż pozostałe grupy.

Contributors

  • Institute of Accounting and Auditing, Kiel University of Applied Sciences
  • Cracow University of Economics, Department of Financial Accounting

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3e37564e-ebf4-4660-b7da-1f14db01df3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.