PL EN


Journal
2005 | 3 | 1-26
Article title

Możliwe zdarzenia w branching-time

Content
Title variants
EN
Possible events in branching-time model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Branching stanowi teoriomnogościowy model rzeczywistości zgodny ze współczesną fizyką. Struktura ta dostarcza również modelu dla niektórych rachunków logicznych. Jeśli jednak formalny język definiowany w oparciu o branching ma odpowiadać naszym sposobom mówienia o możliwych zdarzeniach, wyjaśnienia domaga się szereg kwestii. Wszystkie związane są z pojęciem możliwości funkcjonującym w tym języku. Z drugiej strony konieczne, jak się wydaje, uzupełnienie tego języka o dodatkowe pojęcie możliwości oznacza, że branching traci na atrakcyjności jako kandydat do roli modelu fizycznej rzeczywistości. Zawiera bowiem znacznie więcej elementów, niż chcielibyśmy w obrębie rzeczywistości widzieć. Wobec tego, związek pomiędzy tym narzędziem logicznym a ontologią staje pod znakiem zapytania.
EN
Branching is a set-theoretical model of reality that is in accord with contemporary physics. This structure is also a model for some logical calculi. However, if the formal language defined on the basis of branching is to correspond to our ways of speaking about possible events, a number of issues must be clarified. All of them are connected with the notion of possibility that is employed in this language. Yet the apparent need to supplement this language with an additional notion of possibility means that branching ceases to be attractive as a candidate for a model of physical reality, as it contains considerably more elements than we would like to see in reality. Thus, the connection between this logical tool and ontology becomes questionable.
Keywords
Journal
Year
Issue
3
Pages
1-26
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Belnap [1992] – N. Belnap, Branching space-time, „Synthese” (92) 1992.
 • Belnap [2001] – N. Belnap, M. Perloft, M. Xu, Facing the Future, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Belnap [2002] – N. Belnap, EPR-like „funny business” in the theory of branching space-time, w: Non-locality and Modality, red. T. Placek i J. Butterfield, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002.
 • Horty [2001] – J. Horty, Agency and Deontic Logic, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • McCall [1994] – S. McCall, A Model of the Universe, Oxford University Press, Oxford 1994.
 • Müller [2002] – T. Müller, Branching space-time, modal logic and the counterfactual conditional, w: Non-locality and Modality, red. T. Placek i J. Butterfield, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002.
 • Placek [2000] – T. Placek, Is Nature Deterministic?, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000. Prior [1967] – A. Prior, Past, Present, and Future, Clarendon Press, Oxford 1967.
 • Smolin [2001] – L. Smolin, Trzy drogi do kwantowej grawitacji, tłum. J. Kowalski-Glikman, CIS, Warszawa 2001.
 • Thomason [1984] – R. Thomason, Combinations of Tense and Modality, w: Handbook of Philosophical Logic, vol. II, red. D. Gabbay i F. Guenthner, Reidel, Dordrecht 1984.
 • Xu [1997] – M. Xu, Causation in branching time (I): transitions, events and causes, „Synthese” (112) 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e4ba04e-45a0-4734-bfec-76ca33a2e696
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.