PL EN


2018 | Numer 24 | 139-153
Article title

„Tata zaangażowany” – współczesny model ojcostwa na podstawie wybranych blogów parentingowych

Content
Title variants
EN
“An engaged dad” – a Contemporary Model of Fatherhood in the Light of Selected Parenting Blogs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najważniejszych narzędzi, za pomocą których uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej poznają świat, są podręczniki szkolne. Informacje zdobyte w okresie dojrzewania mogą silnie oddziaływać na poglądy o rzeczywistości prezentowane na późniejszych etapach życia. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy japońskich podręczników w kontekście zawartego w nich wizerunku męskości. Za materiał badawczy posłużyły książki wykorzystywane od 2015 roku w pierwszym semestrze nauki. Jak pokazują wyniki analizy, obraz męskości zawarty w badanych podręcznikach opiera się przede wszystkim na takich cechach jak rodzinność i opiekuńczość. Ukazany jest zatem nowy wzorzec męskości, który stoi w opozycji do tradycyjnego wizerunku reprezentowanego przez figurę zapracowanego salarymana.
Year
Issue
Pages
139-153
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humansityczny Polska
References
  • Bilińska P. (2018), Ile jest kobiety w matce? – analiza wybranych blogów parentingowych, [w:] Kobiecość na przestrzeni wieków, E. Starzyńska-Kościuszko, W. Markowski (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, t. II, Olsztyn: 39-58. Gordon T. (1991), Wychowanie bez porażek, przeł. A. Makowska, E. Sujak, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa. Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? (2014), TNS, URL = http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2014/07/K.047_Ile-czasu-rodzice-poswiecaja-swoim-dzieciom_O05a-14.pdf [dostęp z dnia 22.06.2018]. Juul J. (2012), Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?, przeł. B. Hellmann, B. Baczyńska, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna Kopocz K. (2012), Wicematka, URL= http://www.kobieta.pl/artykul/wicematka [dostęp z dnia 22.06.2018]. Kruczyński W. (2004), Patriarchat jako źródło przemocy, „Niebieska linia” nr 1, URL= http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/767-patriarchat-jako-zrodlo-przemocy.html [dostęp z dnia 22.06.2018]. Marczak Ł. (2015), Kondycja współczesnej rodziny jako nagląca kwestia społeczna, „Studia Teologiczno-Historyczne” 35: 433-446. Mądrzy rodzice, 50 największych polskich blogów rodzicielskich – ranking, URL= http://madrzy-rodzice.pl/2017/10/50-najwiekszych-polskich-blogow-rodzicielskich-ranking/ [dostęp z dnia 22.06.2018]. Mitrega A. (2014), Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej – współczesne modele relacji rodzinnych, , dostęp otwarty na zasadach creative commons przez Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, identyfikator: 2082-9019, URL= https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4045 [dostęp z dnia 22.06.2018]. Ostafińska-Molik, B., Wysocka E. (2016), Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kontekście przemian rodziny współczesnej – refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, „Przegląd Pedagogiczny” 1: 55-76. Piotrowska M. (2015), Jak wychować dziecko w dzisiejszym świecie? URL= https://mojapsychologia.pl/artykuly/4,dzieci_wychowanie/278,jak_wychowac_dziecko_w_dzisiejszym_swiecie.html [dostęp z dnia 22.06.2018]. Pudelek (2016), Ciacho Tygodnia: Bloger „Modny Tata", URL= https://www.pudelek.pl/artykul/93058/ciacho_tygodnia_bloger_modny_tata_zdjecia_s/foto_1#s1 [dostęp z dnia 22.06.2018]. Wojciechowski M., Po co tata, URL= https://www.salon24.pl/u/wojciechowski/465325,po-co-tata [dostęp z dnia 22.06.2018]. Zestawienie blogów poddanych analizie: Blog Ojciec (www.blogojciec.pl) Conatotata (www.conatotata.pl) Dzień ojca (www.dzienojca.org) Fathersday (www.fathersday.pl) Mądrzy rodzice (www.madrzy-rodzice.pl) Młody tata (www.zbygniew.pl) Modny tata (www.modnytata.pl) Oczekując (www.oczekujac.pl) Ojciec roku (www.ojciecroku.pl) Podziarany tata (podziaranytata.blogspot.com) Rodzina w praktyce (www.rodzinawpraktyce.p) Super tata (supertata.tv) Superstyler (wpisy Taty Nowej Ery) (www.superstyler.pl) Szkice rodzinne (szkicerodzinne.pl) Tata i dziecko (tataidziecko.pl) Tata luka (www.tataluka.pl) Tata Potwora (www.tatapotwora.pl) Tata stomatolog (www.tatastomatolog.pl) Tata w pracy (www.tatawpracy.pl) Tatablog (tatablog.pl) Tatanamedal (www.tatanamedal.pl) Tatą być (www.tatabyc.pl) Tato-terapia (https://www.facebook.com/Tato-Terapia-232255010515463/) Totentato (www.totentato.blogspot.com)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e5b8d0c-7838-4225-bcf4-27e44518be7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.