PL EN


2018 | 1(26) | 63-104, 105-142
Article title

Building Synergetic Linkage between Prevention, Compensation and Return-to-Work in Employment Injury Scheme in Asia and the Pacific

Authors
Content
Title variants
PL
Budowanie synergistycznych powiązań między działaniami prewencyjnymi, odszkodowaniami i powrotem do pracy (RTW) w Systemie Ubezpieczenia Wypadków przy Pracy w regionie Azji i Pacyfiku
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Employment Injury Insurance (EII), or Workers’ Compensation Insurance, is an important part of the social security system and was originated in Germany in 1884. It can be said to be the most popular social insurance scheme and now exists in about 165 countries in the world. It has been proven that EII schemes have played a positive role in protecting workers’ safety and health, maintaining sound industrial relations and in pooling risks arising from occupational accidents and diseases among enterprises. Even so, it is also realized that the EII scheme is still facing challenges for its further development and application, especially in developing countries. As, in most of the developing countries in Asia, coverage of the scheme is still insufficient, especially for small enterprises and the excluded groups; Secondly, benefit provisions need further improvements, for example, including commuting accidents in the covered contingencies, converting the lump sum payments of invalidity and survivors’ benefits into periodical pensions with proper indexation and the introduction of physical and vocational rehabilitation benefits, and thirdly, synergies with injury prevention are weak and return to work programme in EII scheme is still unfamiliar concept in Asia and Pacific region. However, the extension of coverage of EII and enhancement of EII benefits level is on an incremental basis affected mostly by the each country’s situation in the perspective of GDP, political and historical development, informal economy portion, demography, etc. But different from these two challenges, coverage and benefits level, the synergetic linkage between EII and prevention policy (OSH) could be accomplished within each country’s own situation through building efficient mechanisms such as a mechanism for the collection and analysis of data on occupational injuries and diseases, provisions for collaboration with relevant insurance or social security schemes, coordination with other related national programmes, introduction of merit system in EII contribution collection, etc. In addition, the return to work policy needs to be considered in EII scheme for facilitating injured workers to get back to work or society.
PL
Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy (Employment Injury Insurance; EII) lub ubezpieczenie odszkodowawcze dla pracowników (Workers’ Compensation Insurance) jest ważnym elementem systemu ubezpieczeń społecznych, który powstał w Niemczech w 1884 r. To najbardziej znany system ubezpieczeń społecznych funkcjonujący obecnie w około 165. krajach na całym świecie. Wiadomo, że system EII odegrał istotną rolę w ochronie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, utrzymując właściwe relacje gospodarcze i łącząc występujące w przedsiębiorstwach czynniki ryzyka wynikające z wypadków przy pracy oraz chorób. Zatem zrozumiałe jest, że dalsza rozbudowa i tworzenie systemu EII stanowi wyzwanie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Po pierwsze, podobnie jak w większości krajów rozwijających się w Azji, zakres tego systemu nadal nie jest wystarczający, szczególnie w odniesieniu do małych przedsiębiorstw i grup wykluczonych. Po drugie uzyskanie dodatkowych świadczeń wymaga dalszych uzupełnień, takich jak np. włączenie wypadków w drodze do/z pracy, przekształcenie płatności ryczałtowych z tytułu inwalidztwa i rent rodzinnych w renty okresowe z właściwą waloryzacją oraz dołączenie korzyści wynikających z rehabilitacji medycznej i zawodowej. Rozszerzenie zakresu i poprawa poziomu świadczeń EII na aktualnych zasadach zależy głównie od sytuacji poszczególnych krajów z punktu widzenia PKB, rozwoju politycznego i historycznego, nieformalnej części gospodarki czy demografii. Odmiennie od tych dwóch wyzwań – zakresu i poziomu świadczeń, synergistyczny związek między EII i polityką prewencyjną (BHP) może być realizowany w ramach indywidualnej sytuacji każdego państwa, poprzez budowanie skutecznych mechanizmów, takich jak gromadzenie i analiza danych na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przepisy dotyczące współpracy z odpowiednim ubezpieczeniem lub systemem zabezpieczenia społecznego, koordynacja z innymi odpowiednimi programami krajowymi, z wprowadzeniem merytorycznego systemu klasyfikacji w pobieraniu składek przez EII, itp. Ponadto należy wprowadzać politykę powrotu do pracy (RTW), aby ułatwić pracownikom, którzy ulegli wypadkowi, powrót do pracy i życia społecznego.
Year
Issue
Pages
63-104, 105-142
Physical description
Dates
published
2018-05-25
Contributors
author
 • Korea Workers’ Compensation and Welfare Service
References
 • Abdul mutalib Leman, Abdul Rahman Omar, Khairunnisa A, Rahman and Mohamad Zainal MD Yusof (2010). Reporting of occupational injury and occupational disease: Current situation in Malaysia. Asian-Pacific Newsletter on occupational health and safety (Volume 17, number 2, September 2010)
 • Avera (2009). Experience Rating: Prevention of Injuries or Managing Injured Workers. Injured Workers Online
 • Campolieti, Hyatt and Thomason(2006). Experience Rating, Work Injuries and Benefit Costs: Some New Evidence. British Columbia. Canada
 • Clayton (2002). The Prevention of Occupational Injuries and Illness: The Role of Economic Incentives. Australian National University
 • Korea Workers’ Compensation and Welfare Service (2010). COMWEL (Korea Workers’ Compensation and Welfare Service) Service Guide
 • Dietmar Elsler, Lieven Eeckelaert (2010). Factors influencing the transferability of occupational safety and health economic incentive schemes between different countries. Scand J Work Environ Health. 2010;36(4):325–331
 • DKM Economic Consultants Ltd(2004). Measuring the impact of health and safety interventions
 • Dorman (2000). The Role of Economic Incentives for Occupational Health and Safety – Chapter 2 of Three Preliminary Papers on the Economics of Occupational Safety and Health. ILO
 • Eila Kankaanpaa, Maurits van Tulder, Markku Aaltonen, Marc De Greef (2008). Economics for occupational safety and health. SJWEH Suppl. 2008;(5):9-13
 • Eun A Kim, Seong-Kyu Kang(2010). Reporting Systems for Occupational Injuries and Illness in Korea. Asian-Pacific Newsletter on occupational health and safety (Volume 17, number 2, September 2010)
 • HSE (2002). Changing business behaviour – Would bearing the true cost of poor health and safety performance make a difference?
 • Hyatt and Thomason (1998). Evidence of the Efficacy of Experience Rating in British Colombia – A Report to The Royal Commission on Workers’ Compensation in British Columbia
 • Institute for work & health (2010). Report to the Expert Advisory Panel, Occupational Health and Safety Prevention and Enforcement System, Ontario Ministry of Labour, Canada.- Germany: Description of the organization of the occupational health and safety system and the delivery of prevention services- Quebec: Description of the organization of the occupational health and safety system and the delivery of prevention services- United Kingdom: Description of the organization of the occupational health and safety system and the delivery of prevention services- New Zealand: Description of the organization of the occupational health and safety system and the delivery of prevention services- Victoria, Australia: Description of the organization of the occupational health and safety system and the delivery of prevention services- Ontario: Description of the organization of the occupational health and safety system and the delivery of prevention services- British Columbia: Description of the organization of the occupational health and safety system and the delivery of prevention services
 • International Labour Organization(2013). Strengthening the Role of Employment Injury Schemes to Help Prevent Occupational Accidents and Diseases
 • International Social Security Association(2011). The return on prevention: Calculating the costs and benefits of investments in occupational safety and health in companies
 • Jinsoo Kim (2012). Feasibility study and design of employment injury insurance scheme in Sri Lanka. ILO
 • Jo-Duk Yoon (2011). Industrial Accident Prevention System in Korea – An Introductory Guide. Korea Labor Institute
 • John O’Grady (1999). Comparative Approaches in Prevention: What are the Trends? What are the Issues? What are the Implications of Changes in the Labour Market?. Presentation to Plenary Session, Fourth Interantional Congress on Medical-Legal Aspects of Work Injuries, Toronto, June 6-9, 1999
 • Koning (2005). Estimating the Impact of Experience Rating on the Inflow into Disability Insurance in the Netherlands. Utrecht School of Economics
 • Lee Hock Siang, Alvian Tan (2010). Singapore’s Framework for Reporting Occupational Accidents, Injuries and Diseases. Asian-Pacific Newsletter on occupational health and safety (Volume 17, number 2, September 2010)
 • Lila Kankaanpaa (2010). Economic incentives as a policy tool to promote safety and health at work. Scand J Work Environ Health 2010;36(4):319-324
 • Marius Oliver (2012), Return-to-Work: A developing country perspective
 • Morneau Sobeco (2008). Recommendations for Experience Rating.
 • Ontario OECD (2012), OECD EMPLOYMENT OUTLOOK 2012
 • Shengli Niu (2010). ILO list of occupational disease and health care workers. Asian-Pacific Newsletter on occupational health and safety (Volume 17, number 2, September 2010)
 • SOCSO (2011), Return to work programme for working injured persons in Malaysia
 • Tompa, Trevithick and McLeod (2007). A systematic Review of the Prevention Incentives of Insurance and Regulatory Mechanism for Occupational Health and Safety
 • Victor (1982). Workers compensation and workplace safety – the nature of employer financial incentives
 • Ministry of Employment and Labor (2004). The Forty Years of Korean Workers’Compensation insurance. Seoul: Author
 • Ministry of Employment and Labor. (Each Year). Annual Report on Operation of Workers’ Compensation Insurance. Seoul: Author
 • Sangho Kim and Changhak Sim (2009). Report to Ministry of Employment and Labor in South Korea: Comparative Study on Operation of Workers’ Compensation Insurance in France, Germany and Korea
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e68e20c-dd46-4152-beb9-81dbf6f233ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.