PL EN


2014 | 2(10) | 5
Article title

MIEJSCE JĘZYKA WOJSKOWEGO WŚRÓD ODMIAN WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY

Authors
Content
Title variants
EN
THE PLACE OF MILITARY LANGUAGE AMONG THE MODERN POLISH LANGUAGE VARIANTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera omówienie podziału współczesnej polszczyzny ze względu na zasięg odmian i typ użytkowników na język ogólny, dialekty i socjolekty. Autorka stara się pokazać miejsce języka wojskowego wśród odmian języka ogólnego oraz jego różnorodność – różnicę między językiem wojskowym a gwarą żołnierską. Omawia również wzajemne przenikanie się języka ogólnego i różnych socjolektów.
EN
The article describes the division of the modern Polish language into a general language, dialects and socio-lects due to the range of variants and type of users. The author shows the place of military language among the general language variants and its diversity – a difference between the military language and military jargon. She also discusses how general language and various socio-lects merge.
Keywords
Contributors
  • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
  • Bajerowa I., Język ogólnopolski XX wieku, [w:] Współczesny język polski, Lublin 2001.
  • Grabias S., Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001.
  • Marciniak S., Język wojskowy, Wyd. MON, Warszawa 1987.
  • Nieckuła F., Język ustny a pisany, [w:] Współczesny język polski, Lublin 2001.
  • Ożóg K., Ustna odmiana języka ogólnego, [w:] Współczesny język polski, Lublin 2001.
  • Wajda A., Kultura języka w pracy wychowawczej oficera, WAP, Warszawa 1981.
  • Wielki słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e6da90b-d19c-4a81-af71-7920ff423646
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.