PL EN


2016 | 4 | 63 - 72
Article title

Kształtowanie obrazu macierzyństwa przez nastoletnie matki. Perspektywa społeczno-psychologiczna

Content
Title variants
EN
Shaping the image of motherhood by an adolescent mother. Socio-psychological perspecive
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Macierzyństwo to jedno z ważniejszych zadań życiowych, które realizują kobiety na różnych etapach swojego życia. Znacząco wpływa na zmiany, które zachodzą w kobiecie. Niewątpliwie kształtuje ono obraz własnej osoby, a także obraz siebie w roli matki. Macierzyństwo nie jest prostym zadaniem – zwłaszcza dla nastoletniej dziewczyny. Zmusza ono za każdym razem do przeorganizowania dotychczasowego sposobu życia. W wieku nastoletnim młoda dziewczyna stoi przed zadaniami, które wiążą się ściśle z jej wiekiem rozwojowym, tzn. uczęszczaniem do szkoły, zawieraniem przyjaźni, rozwijaniem zainteresowań. Stając się matką, zmuszona zostaje ona do podjęcia się realizacji zadań życiowych, które przypisane są kobietom dorosłym, czyli rodzenie i wychowanie dzieci. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, które charakteryzują czynniki determinujące znaczenie przedwczesnego macierzyństwa. Ukazuje jak wpływ różnych zmiennych oddziałuje na kształtowanie pozytywnego bądź negatywnego obrazu macierzyństwa młodej kobiety
EN
Motherhood is one of the most important life tasks which women realize at different stages of their lives. It significantly influences the changes occurring in a woman. Undoubtedly, it shapes the self-image including that of a mother. Motherhood is not a simple task - especially for teenage girls. It always makes a person involved reorganize their way of life. In adolescence, a young girl is facing tasks closely associated with her age and development, e.g.. going to school, making friends, developing interests. While becoming a mother, she is forced to undertake the tasks of life assigned to adult women (the procreation and the education of children). This article presents the findings of research characterizing the factors determining the importance of early motherhood. It shows how the impact of different variables affects the development of a positive or negative image of a young woman’s motherhood
Year
Volume
4
Pages
63 - 72
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Alexander Jo, Levy Valerie, Roch Sarah. 1995. Nowoczesne położnictwo, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskiw: PZWL
 • Bartosz Bogna. 2002. Doświadczenia macierzyństwa: analiza narracji biograficznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Bielawska-Batorowicz Eleonora. 2006. Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Śląskie Wydawnictwo Naukowe
 • Bidzan Mariola. 2013. Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis
 • Budrowska Bogusława. 2000. Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław: Wydawnictwo Funna
 • Erikson Erik. 1997. Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
 • Fromm Erich. 1971. O sztuce miłości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
 • Kościelska Małgorzata. 2004. Niechciana seksualność - o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie. Warszawa: Jacek Santorski & Co
 • Mikołajczyk-Lerman Grażyna. 2007 „Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny”. Polityka Społeczna, nr 8
 • Nęcki Zbigniew. 1990. Wzajemna atrakcyjność, Warszawa: Wiedza Powszechna
 • Skowrońska-Zbierzchowska Alicja. 2010. Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty socjopedagogiczne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 • Słownik Języka Polskiego, 2003, Warszawa: Wydawnictwo PWN
 • Szukalski Piotr. 2010. „Nastoletnie macierzyństwo w Polsce- ujęcie regionalne”. Praca socjalna, nr specjalny
 • Wilczek Maria. 1998. Macierzyństwo istotą powołania kobiety. W Międzynarodowy Kongres „O godności macierzyństwa”, red. Ewa Kowalewska. Warszawa: Human Life International-Europ
 • Wróblewska Wiktoria. 2006. „Psychospołeczne i demograficzne następstwa wczesnej inicjacji seksualnej nastolatków”. Nowa Medycyna, nr 4
 • Żelazkowska Martyna. 2016. Wczesne macierzyństwo – kryzys czy szansa. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e70f742-8c20-47d3-a34a-e6a46e6afd59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.