PL EN


2015 | 6 | 1 | 91-100
Article title

Praktyka jogi jako poszukiwanie immanentnej struktury sensu

Authors
Title variants
EN
Seeking Immanent Meaning Structures through Yoga Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest poszukiwaniu przez ludzi Zachodu nowych struktur sensu w kulturze. Autor wskazuje na wykorzystanie alternatywnych systemów orientalnych w chwili, gdy klasyczne, zachodnie narracje przestają wystarczać. Na przykładzie zyskujących coraz większą popularność technik jogi wskazuje na postulowaną przez nowoczesnych joginów możliwość sytuowania sensu wewnątrz człowieka. Dzięki przeniesieniu axis mundi w sferę immanencji osoba praktykująca jogę może rzekomo odnaleźć utracony sens. Wskazując na założenia filozoficzne myśli jogi klasycznej oraz specyfikę jej współczesnego rozumienia, autor stara się pokazać, czym jest owa immanentna oś świata w myśli jogi (hatha joga), a także w jaki sposób ściśle określone sposoby postępowania tworzą wewnętrzny, uporządkowany kosmos.
EN
The article discusses the issue of seeking new meaning structures by the Westerners. As some classic Western narrations tend to prove insufficient, alternative oriental systems may be treated as their substitute. The increasing popularity of yoga practice reflects the possibility of finding inner meaning structures postulated by the modern yogi. By transferring the axis mundi towards immanence, yoga practitioners might find lost meaning they seek for. Philosophical assumptions of classical yoga, along with its contemporary interpretations and the nature of axis of the world in the hatha yoga context are also considered. The author discusses establishing an inner, ordered cosmos by means of specific actions.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
91-100
Physical description
Contributors
author
 • doktorant w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adres do korespondencji: ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań
References
 • CYBORAN L.: Klasyczna joga indyjska. Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja czyli komentarz do Jogasutr przypisywany Wjasie. Warszawa: PWN 1986.
 • ELIADE M.: Joga. Nieśmiertelność i wolność. Tłum. B. Baranowski, oprac. T. Ruciński, War¬szawa: PWN 1997.
 • ELIADE M.: Kowale i alchemicy. Tłum. A. Leder. Warszawa: Aletheia 2009.
 • ELIADE M.. Traktat o historii religii. Tłum. J. Wierusz-Kowalski. Warszawa: KiW 1966.
 • J.A.S., Droga w światy nadzmysłowe. Nowoczesna radża joga. Katowice 1977.
 • KONECKI K.T.: Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psy¬chospołeczny, Warszawa: Engram Difin 2012.
 • LUCKMANN T.: Niewidzialna religia. Tłum. L. Bluszcz. Kraków: NOMOS 2006.
 • LUTOSŁAWSKI W.: Rozwój potęgi woli. Wrocław: Wydawnictwo Croma 1992.
 • MICHELIS E. DE: A History of Modern Yoga. Patañjali and Western Esotericism. London: Continuum 2008.
 • SINGLETON M.: Yoga Body. The Origins of Modern Posture Practice. Oxford: Oxford Univeristy Press 2010.
 • SLOTERDIJK P.: Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów. Tłum. B. Baran. Warszawa: Ale¬theia 2013.
 • QUISPEL G.: Gnoza. Tłum. B. Kita. Warszawa: IW PAX 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3e8d6cd2-1fc3-4a61-861b-306f823fddbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.