PL EN


Journal
2015 | 11 | 1 | 41-50
Article title

THE ROLE OF THE CONTINUOUS IMPROVEMENT TOOLS OF PROCESESS IN BUILDING RELATIONSHIPS IN SUPPLY CHAIN

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
ROLA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA NARZĘDZI BUDOWANIA RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The aim of this paper is to determine the importance of the quality management and environmental management systems as well as operational improvement tools (such as TPS, Six Sigma, and Lean Management) in building partnerships in supply chain. Methods: This paper contains the results of survey in companies operating in Poland and an analysis of the requirements for suppliers in the implementation of the quality and environmental management systems elements as well as recommendation for them to implement process improvement tools (such as elements of the TPS, the concept of Lean Management and Six Sigma methodologies). Results: The results of the survey and the analysis of the examples show that companies that are buyers in the B2B market often define the very individualized to suppliers needs through detailed specifications defining the requirements for quality assurance, performance increases, (for example, shortening implementation cycles), efficiency (cost reduction), safety, reducing the negative impact on the environment. Conclusions: The effectiveness of the action on improving the quality of processes and products by building relationships with suppliers depends largely on the support provided to them. To achieve these objectives many companies introduce special development programs for suppliers.
PL
Wstęp: Celem artykułu jest określenie znaczenia systemowego zarządzania jakością oraz środowiskiem, a także narzędzi doskonalenia operacyjnego (takich jak TPS, Six Sigma, czy Lean Management) w budowaniu partnerskich relacji w łańcuchu dostaw. Metody: W artykule przeanalizowano wyniki badań ankietowych oraz wymagania stawiane dostawcom w zakresie wdrażania elementów systemowego zarządzania jakością oraz środowiskiem, a także zalecenia stawiane im w zakresie wdrażania narzędzi doskonalenia procesów (takich jak elementy TPS, koncepcja Lean Management, czy metodyki Six Sigma). Wyniki: Przedstawione wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw działających w Polsce analiz na zaprezentowanych przykładach wskazują, iż przedsiębiorstwa definiują wobec dostawców często bardzo zindywidualizowane oczekiwania poprzez szczegółowe specyfikacje określające wymagania dotyczące zapewnienie jakości, podwyższaniem sprawności (np. skracanie cykli realizacji), efektywności (obniżaniem kosztów), bezpieczeństwa, zmniejszania uciążliwości dla środowiska. Wnioski: Na skuteczność podejmowanych działań w zakresie doskonalenia jakości procesów i produktów poprzez budowanie relacji z dostawcami zależy w dużej mierze od udzielonego im wsparcia. W tym celu wiele przedsiębiorstw będących nabywcami wprowadza specjalne programy rozwoju dostawców.
Journal
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
41-50
Physical description
Contributors
  • Logistics Department, Faculty of Management, The Lodz University, Lodz, Poland, murb@uni.lodz.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ea07104-ccb3-4e6e-9279-a350898c1b6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.