Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 163-179

Article title

Telepistemologia — zarys problematyki

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Najnowsze technologie, takie jak rzeczywistość wirtualna czy zdalne roboty, rodzą nowe wątpliwości natury epistemologicznej. Czy dzięki komputerowym reprezentacjom, człowiek jest w stanie uzyskać wiedzę? W sytuacji wiedzy dostarczanej z dystansu, zapośredniczonej informacji, masowej komunikacji i ataków cybernetycznych odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna. Niniejszy artykuł stanowi zarys telepistemologii - dziedziny, która podejmuje próbę wyjaśnienia podstawowych problemów epistemologicznych przez pryzmat ich uwikłania w zapośredniczone komputerowo procesy poznawcze.

Year

Issue

22

Pages

163-179

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Czytelnik, Warszawa 1983.
 • Dreyfus H., Telepistemology: Descartes’s Last Stand, (w:) K. Goldberg (red.), The Robot in the Garden. Telerobotics and Telepistemology in the Age o f the Internet, MIT Press, Cambridge 2001.
 • Gettier E., Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?, przeł. J. Hartman i J. Rabus, „Principia” 1990, nr 1.
 • Goldberg K., Introduction: The Unique Phenomenon o f a Distance, (w:) idem (red.), The Robot in the Garden. Telerobotics and Telepistemology in the Age o f the Internet, MIT Press, Cambridge 2001.
 • Goldman A., Telerobotic Knowledge: A Reliabilistic Approach, (w:) K. Goldberg (red.), The Robot in the Garden. Telerobotics and Telepistemology in the Age o f the Internet, MIT Press, Cambridge 2001. Gurczyński J., Czym jest wirtualność? Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
 • Hempoliński M., Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, PWN, Warszawa 1989.
 • Hetmański M., Epistemologia informacji, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
 • Manovich L., Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006.
 • Paprzycka K., Pojęcie wiedzy, (w:) R. Ziemińska (red.), Przewodnik po epistemologii, WAM, Kraków 2013.
 • Sherman W.R., Craig A.B., Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2003.
 • Steup M., An Introduction to Contemporary Epistemology, Prentice-Hall, Upper Saddle River 1998.
 • Wilson C., Vicariousness and Authenticity, (w:) K. Goldberg (red.), The Robot in the Garden. Telerobotics and Telepistemology in the Age o f the Internet, MIT Press, Cambridge 2001.
 • Wilson S., Information Arts. Intersections o f Art, Science, and Technology, MIT Press, Cambridge 2002.
 • Woleński J., Epistemologia. Wiedza i poznanie. Tom II, Aureus, Kraków 2001.
 • Żegleń U., Epistemologia a kognitywistyka, (w:) R. Ziemińska (red.), Przewodnik po epistemologii, WAM, Kraków 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1234-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3ea778a6-a282-4c90-a5e8-e5ae651eafd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.