PL EN


2016 | 9 |
Article title

Czytniki z kolekcjami e-książek - nowe rozwiązania w bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Content
Title variants
EN
E-readers with collections of e-books - new solutions in the library of the School of Banking in Torun
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka prezentuje realizację dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Dotacja miała miejsce w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. W 2013 roku wdrożono tu nowatorskie działanie w środowisku akademickim, a mianowicie zakupiono e-booki (e-książki) w formacie e-pub i pdf, a następnie wgrano je na czytniki Vedia K10 (również sfinansowane z ministerialnej dotacji). Stworzono w ten sposób tematyczne, akademickie kolekcje wypożyczane studentom oraz pracownikom WSB na 20 czytnikach e-książek. Rok później biblioteka otrzymała w darze od założyciela (TEB Akademia) 25 czytników typu Kindle. Autorka opisała koncepcję oraz proces wdrażania nowych form zbiorów w bibliotece. W ten sposób zaprezentowano zmiany zachodzące w bibliotece przede wszystkim w oferowanych przez placówkę usługach, jak i wzbogacaniu profilu gromadzonych zbiorów. Niewątpliwie są to procesy wpływające na pozytywny wizerunek placówki uczelnianej wśród użytkowników.
EN
In this article the author presents a new form of collections at the Library of the School of Banking in Torun (WSB in Torun). They are closely tailored to the profile of the University and the needs of users. These collections serve both students and staff in conducting research. In 2013 the library WSB implemented a ministerial project addressed at persons with disablilities. Audiobooks, e-book readers and about 180 titles of e-books of economic literature (e-pub and PDF) were purchased from the grants. The library staff created academic e-collections dedicated to students and teaching staff of the college. E-collections are available on 20 Vedia e-book readers. A year later, the library collections increased with 25 Kindle reader, which the library received as a gift from the founder - TEB Academy in Poznan. In practice, the mobile devices are very attractive for the users and significantly enrich the library collections.
Year
Issue
9
Physical description
Contributors
References
 • Arteteka. In Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie [online], 2015 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rajska.info/oferta/wypozyczalnie-i-czytelnie/arteteka.html.
 • Biblioteka. In Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej [online], 2016 [dostęp: 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uth.edu.pl/dla-studenta/biblioteka.
 • Biblioteki cyfrowe i książka elektroniczna (e-książka) [Raport MKiDN] [online], 2010 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2010/03/E-book-raport-dla-Komisji.pdf.
 • Deluga E., Krzesimowska E., Skotnicka A., E-books czyli książki cyfrowe. In SlidePlayer [online], 2013 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://slideplayer.pl/slide/60115/.
 • Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. In WikiPSRP [online], 2014 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://wiki.psrp.org.pl/Dotacja_Ministerstwa_Nauki_i_Szkolnictwa_Wy%C5%BCszego_na_zadania_zwi%C4%85zane_ze_stwarzaniem_studentom_i_doktorantom,_b%C4%99d%C4%85cym_osobami_niepe%C5%82nosprawnymi,_warunk%C3%B3w_do_pe%C5%82nego_udzia%C5%82u_w_procesie_kszta%C5%82cenia.
 • E-booki w bibliotece. Seminarium. In Biblioteka Narodowa [online], 2014 [dostęp: 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/aktualnosci/694-e-booki-w-bibliotece.-seminarium.html.
 • Jaki czytnik e-booków wybrać? In Świat czytników : wszystko o czytnikach e-booków, książkach elektronicznych i Kindle w Polsce [online], 2011 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://swiatczytnikow.pl/o-co-chodzi/jaki-czytnik-wybrac/.
 • Kotula S., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin 2013.
 • Lewandowski K., Fałkowski P., Dyrektywa VAT 2006/112 : komentarz, Warszawa 2012.
 • Morawiec B. M., Czytniki e-booków w bibliotekach - porównanie usługi wypożyczeń. In Lustro Biblioteki [online], 2014 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lustrobiblioteki.pl/2014/02/czytniki-e-bookow-w-bibliotekach.html.
 • Niedźwiecka-Ambroziak J., Kolekcje akademickie na czytnikach e-booków. Wdrażanie, funkcjonowanie i badanie użyteczności w Bibliotece WSB w Toruniu. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo Communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki” (Toruń, 25-26.06.2015 r.).
 • Pijewski M., Książki elektroniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu – stopień zainteresowania czytelników na tle wykorzystania pozostałych źródeł elektronicznych, „EBIB. Materiały konferencyjne”, [online], 2007, nr 17 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat17/pijewski.php.
 • Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu [online], 2016 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wsb.pl/torun/sites/wsb.pl.torun/files/biblioteka/regulamin_2015.pdf.
 • Regulamin użyczania czytników ebooków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu [online], 2016 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://mbp.opole.pl/posts/view/group/regulaminy/regulamin-uzyczania-czytnikow-ebookow-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-opolu-16/.
 • TEB Akademia. Centrum Rozwoju Szkół Wyższych [online], 2016 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.teb-akademia.pl/pl,o-nas,grupa-kapitalowa.
 • To ePub [online], 2016 [dostęp: 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://toepub.com/.
 • [Vedia eReader K10]. In AB S.A. [online], 2015 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ab.pl/catalog/product/248122?language=pl.
 • Wsparcie niepełnosprawnych studentów i doktorantów. In Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [online], 2016 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow/.
 • Wypożycz czytnik e-booków w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. In Dobre Programy [online], 2014 [dostęp 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dobreprogramy.pl/Wypozycz-czytnik-ebookow-w-Dolnoslaskiej-Bibliotece-Publicznej,News,57615.html.
 • Zygierewicz A., E-book: produkt, technologia, rynek, „Analizy”, [online], 2013, nr 9 [dostęp: 2016-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/D7A0CA3753C8E631C1257B83003B39FB/$file/Analiza_BAS_2013_98.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3eabaf58-0f94-46b2-b3fe-6a1620403a6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.