PL EN


Journal
2019 | 4(24) | 33-44
Article title

USTALENIE TOŻSAMOŚCI OSOBY. CZĘŚĆ 2. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WYBRANEJ JEDNOSTKI POLICJI, STUDIUM PRZYPADKÓW

Content
Title variants
EN
IDENTIFICATION OF THE PERSON – ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE SELECTED POLICE COMMEND, CASE STUDY – PART 2
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Establishing the identity of the dead and the living person is an important element in the functioning of every society. Giving them names is respect for their dignity and a humane approach to every human being. As important as this sphere of life is the state institutions have worked out quite meticulous procedures to regulate the issue.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
33-44
Physical description
References
  • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.
  • Ustawa Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1987.
  • Ustawa Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114.
  • Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, Dz. Urz. KGP z 2018 r., poz. 77.
  • Kundzicz M., Na swoją tożsamość czekają latami, „Gazeta Olsztyńska” z 13 maja 2016 r.
  • Wojnicz P., Zmiana regulacji prawnych dotyczących poszukiwań osób zaginionych, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” 3(2018), s. 175–192.
  • <http://olsztyn.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=468&Itemid=154>, dostęp:19.05.2019.
  • http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,23539915,opublikowano-wizerunek-ofiary-znad--jeziora-dlugiego.html https://wiadomosci.wp.pl/topielec-z-jeziora-dlugiego-w-olsztynie-kim-jest-tajemniczy-mezczyzna--z-rana-p.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3eac4879-8b68-41a0-8d90-64a24eee9243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.