PL EN


2012 | 1(19) | 303-323
Article title

Postawy nauczycieli Lubelszczyzny wobec władzy i ustroju w latach 1957–1989

Content
Title variants
EN
Attitudes of teachers in the Lublin region towards the authorities and the political system in the years 1957–1989
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author undertook to analyse the attitudes of teachers of the Lublin region in the period less addressed by historians of education, that is, after 1956. The importance of teachers and their attitudes for the communist authorities is evidenced by the fact that both the party apparatus and security organs, had special structures competent for the representatives of the teaching profession, exerting influence on their views and attitudes. Teachers were among the social groups most eagerly encouraged to join PZPR’s (Polish United Workers’ Party’s) ranks, because of the fact that despite the political transformations of 1956, until the collapse of the socialist system in Poland they were meant to directly exercise PZPR’s ideological plans towards education and the young. Indoctrination and pressure by education administrative bodies, the party apparatus, and SB (Security Service) resulted in the emergence and consolidation of two types of teachers’ attitudes towards the authorities and the political system. The fi rst consisted in acceptance and participation in the system, expressed by membership in PZPR, confi dential and open collaboration with SB, and active participation in political/ideological indoctrination of the young. The second attitude boiled down to the desire to arrange their lives in the actual conditions, to avoid exposing oneself to confl ict with the ruling authority, to care for one’s own interests. Only some individuals functioned apart from these attitudes, demonstrating unacceptance of the authorities and the political system.
Keywords
Contributors
  • Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie.
References
  • T. Łepkowski, Kilka uwag o historycznej biografistyce, „Kwartalnik Historyczny” 1964, nr 3. J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984, T. Bochwic, Narodziny i działalność Solidarności Oświaty i Wychowania: 1980–1989, Warszawa 2000; R. Fudali, Heteronomiczny charakter ról społecznych nauczycieli w warunkach ustroju totalitarnego w Polsce 1945–1989 Z. Łupina, Solidarność Nauczycielska Regionu Środkowowschodniego 1980–1989, Lublin 2009 , Z. Osiński, Nauczanie historii w szkołach podstawowych odpowiadająw Polsce w latach 1944–1989, Toruń 2006 ;Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945–1989), red. R. Grzybowski, Toruń 2004 ;J. Schabieński, K. Sychowicz, Marzenia o orle w koronie. Nauczyciele i młodzież Polski północno-wschodniej wobec władzy w latach 1980–1986, Białystok 2004 . M. Giermakowski, Szkoła im. hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie w latach 1915–1990, Lublin 1995, Cz. Banach, Podstawowe problemy polityki oświatowej partii, Warszawa 1976, M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w latach 1980–1981 [w:] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowowschodni NSZZ "Solidarność" 1980 - 1989, pod red. Pawła Gacha, Lublin 2006. s. 154, Norbertinum, J. Autor [Z. Łupina], Strajk nauczycieli Lubelszczyzny. 19 XI – 3 XII 1981, Lublin 1987 P. Gach, Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego przez władze komunistyczne w latach 1980–1981 [w:] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowowschodni NSZZ "Solidarność" 1980 - 1989, pod red. Pawła Gacha, Lublin 2006, s. 301–312 J.A. Paszkiewicz, Ku Niepodległej. Z dziejów oporu antykomunistycznego w Chełmskiem 1944–1989, Chełm 2008, J. Marcinkowski, Kontakt operacyjny – przepisy i praktyka [w:] Osobowe źródła informacji zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008, s. 89-101.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ebea073-363f-43c5-b50d-8a34d2feda2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.