PL EN


2018 | 9 | 4 | 448-459
Article title

Metody komunikacji niewerbalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Content
Title variants
EN
Methods of Non-verbal Communication with People with Intellectual Disabilities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie problematyki komunikacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W szczególności analizie poddano funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w obszarze komunikacji. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do możliwości i wyboru odpowiedniej formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Całość rozważań została osadzona w ramach teoretycznych.
EN
The aim of the article is to discuss the problems of communication with people with intellectual disabilities. In particular, the functioning of disabled persons in the area of communication was analyzed. The basic question that is guided by the considerations discussed here refers to the possibility and choice of the appropriate form of alternative and support communication. All the considerations were embedded in the theoretical framework.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
448-459
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Magister, doktorantka, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Polska
References
 • Bełeszyński, J.J. (2013). Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Bełeszyński, J.J. (red.) (2006). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków: Impuls.
 • Doroszewska, J. (1989). Pedagogika specjalna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Gryszka-Mędrek, Z. (2012). Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Logopedia Silesiana, 1, 140–158.
 • http://poradnik-logopedyczny.pl/komunikacja-alternatywna/244/ fonogesty.html (16.06.2017).
 • Hulek, A. (1988). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.
 • Kaczmarek, B.B. (2014). Teoretyczne i praktyczne podstawy Makaton. Kraków: Impuls.
 • Kaniecka, K. (2006). Picture Communication Symbols. W: J.J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (s. 353–361). Kraków: Impuls.
 • Kosakowski, C. (2003). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Akapit.
 • Kostrzewski, J. (1997). Ewolucja poglądów AAMR dotyczących niedorozwoju umysłowego od Ricka Hebera (1959) do Ruth Luckasson inn (1992). Roczniki Pedagogiki Specjalnej, 8.
 • Kostrzewski, J. (2006). Niepełnosprawność umysłowa:poglądy, metody diagnozy i wsparcia. W: A. Czapiga (red.), Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Kostrzewski, J. (1981). Wald. Podstawowe wiadomości o upośledzeniu umysłowym. W: K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe – pedagogika. Warszawa: PWN.
 • Kostrzewski, J. (2006). Niepełnosprawność umysłowa: poglądy, metody diagnozy i wsparcia. W: A. Czapiga (red.), Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka. Wrocław: WTN.
 • Lachowicz, K. (2005). Komputerowe wspomaganie komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. Warszawa: WSiP.
 • Lechowicz, A. (2017). System komunikacji symbolicznej Bliss – twórca systemu, budowa, użytkownicy, rozwój systemu w Polsce. W: J.J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (s. 451–470). Kraków: Impuls.
 • Pilch, A. (2006). System gestów Coghamo. Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów, 1(11), 1–2.
 • Sękowska, Z. (1998). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa; Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Sowa, I. (1997). Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów: Fosze.
 • Speck, O. (2015). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Zima-Parjaszewska, M. Niepełnosprawność intelektualna jako przesłanka dyskryminacji. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Tekst opracowany na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ec04094-d2e0-494f-907e-1012724a7a0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.