PL EN


2012 | 4(59) | 201-212
Article title

Ecumenism and the Consumer Society

Authors
Title variants
PL
Ekumenizm i społeczeństwo konsumpcyjne
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The description of “the consumer society” belongs to the catalogue of diagnosis of the modern world, in particular of the western civilization. It should be interpreted as a result of various social processes including globalization, spreading of the popular culture as well as the dechristianization. The article examines how the consumer society refers to the ecumenism.
PL
Określenie społeczeństwa konsumpcyjnego odnosi się do katalogu przemian związanych ze współczesnym światem, w szczególności z cywilizacją zachodnią. Może być rozumiane jako rezultat wielu procesów, łącznie z globalizacją, dechrystianizacją i rozszerzaniem kultury popularnej. Artykuł ma na celu ustalenie, jaka jest relacje między społeczeństwem konsumpcyjnym a ekumenizmem.
Contributors
author
  • Katedra Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL, petrko@kul.pl
References
  • Baudrillard J.: The Ecstasy of Communication. In: S. Reamond, Stardom and Celebrity. London: Sage Publication 2007.
  • Baudrillard J.: The Consumer Society: Myts and Structures. London: Sage Publications 1998.
  • Halawa M., Wróbel P. (eds.): Bauman o popkulturze. Warszawa 2008.
  • Holmes D.: Communication Theory: Media, Technology and Society. London: Sage Publication 2005.
  • Loy D.R.: “The Religion of the Market.” Journal of the American Academy of Religion 65/2.
  • Mortalium Animos: On Fostering True Religious Unity, Angelus Press 1998.
  • Tester K.: The Social Thought of Zygmunt Bauman. New York: Palgrave Macmillian 2004.
  • The decree on ecumenism of the Second Vatican Council: a new translation. Paulist Press 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ec33b9d-551e-40a3-977f-14e8beafd4e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.